Srednji projekti

#Naziv organizacijeNaslov projektaIznos podrške (EUR)
GRUPA 1
1Centar za žene, majke i djecu – RETO Promocija i zagovaranje integriranog programa liječenja od ovisnosti majki i trudnica u zajedništvu s vlastitom djecom29,972.53
2Udruga Dugine obitelji Moja dugina obitelj 29,598.59
3ŽIVI ATELJE DAJHT KRALJ Integracija umjetnosti – umjetnost integracije: Žene ženama29,809.63
4Apoteka-prostor za suvremenu umjetnost Novi pristupi baštini: antifašizam i mir u obrazovanju i suvremenoumjetničkim praksama29,178.60
5Udruga žena „Nit“ IZMEĐU RODA I KRAJA29,956.21
6Romski resursni centar Igraj se i uči29,921.76
7queerANarchive   LGBT centar Split29,384.98
8Regionalna adresa za nenasilno djelovanje Politike lokalnog mirotvorstva 29,230.17
9Ženska mreža Hrvatske Zagovaranjem do ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini 28,904.33
10Humanitarna udruga Savao Uključimo isključene 29,400.00
11BEZ GRANICA GET TOGETHER za inkluziju i prava mladih izbjeglica!29,999.03
12Udruga ZAŽELI Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije28,298.20
13ISKRA waldorfska inicijativa aktivirAJMO 29,982.87
14Udruga mladih Ilok „Volja“ Druga strana medalje 29,293.73
15Institut za unaprjeđenje kvalitete života Mladi akteri za aktivno građanstvo 29,850.00
16Stichting Koalicija za rad s psihotraumom i mir Vukovar Mentalno zdravlje u zajednici  28,548.88
17Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava Humanum Podržane, snažne i informirane – budućnost bez nasilja! 26,964.80
18udruga DOBRO DOBRIM ZEMLJA I LJUDI 29,109.10
19Mladi za mlade Pleternice Mladi u zajednici 29,383.33
20Udruga za promicanje medijske kulture, umjetnosti i tolerancije „Lupiga – svijet kroz obične oči“ FUNDME – Formalno udruživanje neprofitnih digitalnih medija  29,992.40
21ADRA Hrvatska Umrežavanje i povećanje pripravnosti OCD-a za krizne situacije u istočnoj Hrvatskoj 29,991.68
GRUPA 2
1Centar za građanske inicijative Poreč Seksizam naš svagdašnji 89,812.51
2Kuća ljudskih prava ZagrebJačanje sustava zaštite i osnaživanje zajednica za prepoznavanje i suzbijanje govora mržnje u Hrvatskoj 90,000.00
3Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije Pritisak za pristup 88,390.14
4Agencija lokalne demokracije SisakPlatforma za razvoj školskog volontiranja 87,870.00
5NANSEN DIJALOG CENTAR PRAVA aplikacija 88,500.00
6Info ZonaSavjeti mladih – kako dalje? 75,000.00
7Udruženje „Djeca prva“ Mreža suradnje za ostvarivanje dobrobiti i prava djece 89,840.76
8Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter Zdrave veze 89,637.99
9Informativno pravni centar Jednakost za Rome kroz suzbijanje diskriminacije 89,948.63
10Mirovna grupa mladih Dunav  AktivN(G)O 86,397.20
11Udruga Ri Rock Inkluzivni kotač 86,328.00
12Udruga za pomoć ovisnicima Vida Rijeka IPSilon- primjena učinkovitog modela podržanog zapošljavanja osoba sa psihosocijalnim poteškoćama 89,999.96
13Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij U istom filmu – korak dalje 44,998.06
14Hrvatski savez za rijetke bolesti ŽENSKI STAV ZA SUSTAV! Sveobuhvatna podrška i osnaživanje žena s izazovima rijetkih bolesti 86,044.53
15Prostor rodne i medijske kulture ‘K-zona’  Centri zajednice 87,608.79
16Udruga „MI“ – Split Najjača karika – volontiraj za sebe, volontiraj za druge 86,860.74
17CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj 89,258.86
18Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvuKoalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu 85,000.00
11.07.2023.Sažetak rezultata istraživanja potreba roditelja djece s razvojnim rizicima i teškoćama, potreba stručnjaka različitih profila i potreba za osnaživanjem organizacija civilnog društva u Krapinsko-zagorskoj županiji
19Udruga “ZELENA ISTRA” Za(VRT)imo za inkluziju zajedno! 90,000.00
20Udruga za promicanje kultura Kulturtreger Arhivi odozdo – organizacijsko pamćenje kao element održivosti civilnog društva 89,458.31
21Udruga za kreativni socijalni rad Temida – osnaživanje OCD-a u zaštiti ljudskih prava zatvorenica 89,840.48
22Udruga za unaprjeđenje mentalnog zdravlja „Vrapčići“ Uz dugine boje do mentalnog zdravlja 82,095.79
23CROSOL – Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske Lokalne politike pod povećalom – praćenje provedbe Ciljeva održivog razvoja u lokalnim zajednicama 90,000.00
24Fantastično dobra institucija – Fade In Po mjeri 88,980.49
2,678,642.06
Povečanje slova