EGP i Norveški financijski mehanizmi

EGP financijski mehanizam i Norveški financijski mehanizam pridonose smanjenju društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europi te istovremeno jačaju bilateralnu suradnju između država darovateljica (Island, Lihtenštajn i Norveška) i država korisnica.

Za razdoblje od 2014. do 2021. godine države darovateljice odvojile su ukupno 2,8 milijardi eura za 15 europskih zemalja: 1,5 milijardi eura u okviru EGP financijskog mehanizma i 1,3 milijardi eura u okviru Norveškog financijskog mehanizma. U spomenutoj perspektivi Republika Hrvatska će primiti 103,4 milijuna eura.

Sredstva su namijenjena programima u sljedećim prioritetnim sektorima:

  • Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost,
  • Socijalni dijalog,
  • Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva,
  • Energija i klimatske promjene,
  • Civilno društvo i
  • Pravosuđe i unutarnji poslovi.

Program Civilno društvo ima za cilj ojačano civilno društvo i aktivno građanstvo i osnažene ranjive skupine, a provodi se putem Fonda za aktivno građanstvo u ukupno 15 zemalja korisnica.

U razdoblju 2014. – 2021. godine, poseban naglasak Fonda stavljen je na dugoročni održivi razvoj i izgradnju kapaciteta neprofitnog sektora. Fond za aktivno građanstvo ima za cilj jačanje uloge nevladinih organizacija u promicanju demokratskog upravljanja državom, uključivanju javnosti u procese donošenja odluka na nacionalnoj i lokalnoj razini i jačanju ljudskih prava. Važan prioritet programa je i jačanje suradnje između organizacija civilnog društva država korisnica i organizacija iz zemalja donatora – Islanda, Lihtenštajna i Norveške.

Programom Civilno društvo upravlja Ured za financijske mehanizme – FMO sa sjedištem u Bruxellesu, a u svakoj od 15 zemalja korisnica se javnim natječajem odabire upravitelj nacionalnog Fonda za aktivno građanstvo, koji je neovisan od lokalne, regionalne ili nacionalne vlasti, političkih stranaka i vjerskih institucija.

Povečanje slova