Mali projekti

Dva poziva za male projekte usmjerena su na intervencije u lokalnim zajednicama i/ili tematskim zajednicama koje provode lokalne organizacije, a koje djeluju u svim prioritetnim programskim područjima.

Dvostupanjski postupak prijave planiran je sa sveobuhvatnom podrškom za izgradnju kapaciteta od strane Upravitelja Fonda tijekom prve i druge faze postupka prijave kao i tijekom provedbe.

Najmanje 50% ukupno dodijeljenih sredstava će biti dodijeljeno organizacijama u nedovoljno razvijenim i depriviranim područjima i/ili organizacijama koje rade sa socijalno isključenim i marginaliziranim ciljanim skupinama.  

Objava Poziva:

  1. Poziv: prvi kvartal 2021.
  2. Poziv: drugi kvartal 2022.

Iznos financijske podrške: 5.000 – 15.000 eura

Raspoloživi iznos podrški: 630.000 eura kroz dva poziva

Najviša stopa bespovratne pomoći projekta: 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prijavitelj projekta mora osigurati preostalo sufinanciranje (najmanje 10%) u obliku novca i / ili stvarnog doprinosa kroz volonterski rad. Sufinanciranje u obliku doprinosa kroz volonterski rad može iznositi najviše do 100% obaveznog iznosa sufinanciranja.

Trajanje provedbe projekta: 6 – 12 mjeseci

Povečanje slova