Fond za bilateralnu suradnju

Ograničeni poziv za prijavu bilateralnih inicijativa

Datum objave: 21. veljače 2023. godine

Rok za prijave: Poziv je trajno otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2023. godine.

Iznos financijske podrške: do 8.000 eura.

Raspoloživi iznos podrški: 65.000 eura

Najviša stopa bespovratne pomoći projekta: 100% ukupnih prihvatljivih troškova inicijative.

Trajanje provedbe: Sve ugovorene bilateralne inicijative moraju završiti do 30. travnja 2024. godine. Krajnji rok prihvatljivosti troškova je 30. travnja 2024. godine

Prihvatljivi prijavitelji: Nositelji projekata financiranih sredstvima ACF-a u Hrvatskoj koji u trenutku podnošenja prijave provode ili su proveli projekt u partnerstvu s organizacijama iz država darovateljica. Također, prihvatljiv prijavitelj su i organizacije iz država darovateljica koje su partneri u podržanim projektima u okviru Programa Fonda.

Svrha Poziva: Fond za bilateralnu suradnju osnovan je u okviru Programa Fonda kako bi se podržale bilateralne inicijative kroz osiguranje sredstava za umrežavanje, razmjenu iskustava i najboljih praksi te prijenos znanja između hrvatskih organizacija civilnog društva i organizacija iz država darovateljica (Norveška, Island i Lihtenštajn). Svrha ovog Poziva je nadogradnja rezultata u projektima ACF Hrvatska koji uključuju (ili su uključivali) bilateralnog partnera.

Natječajna dokumentacija:

Ostalo

Povečanje slova