Organizacijska podrška

Datum objave Poziva: 1. ožujka 2022. godine

Iznos financijske podrške: 60.000 eura. Korisnik financijska sredstva organizacijske podrške prima u paušalnom iznosu.

Raspoloživi iznos podrški: 420.000 eura

Najviša stopa bespovratne pomoći projekta: 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Trajanje provedbe projekta: 20 mjeseci od 1. kolovoza 2022. do 31. ožujka 2024. godine

NOVI Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 23. svibnja 2022. godine u 12 sati (podne po hrvatskom vremenu)

Svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog na ovaj Poziv.

U okviru ovog Poziva partnerstvo nije dozvoljeno.

Svrha Poziva je strateški podržati hrvatske OCD koje djeluju u najmanje jednom od dva programska područja podrške Fonda:

  • demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost;
  • ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, spola, roda, invaliditeta, dobi, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Poziv je usmjeren OCD-ima čije temeljne djelatnosti i strateški ciljevi doprinose postizanju jednog ili više učinaka Fonda.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

•    Poziv za organizacijsku (institucionalnu) podršku i upute za prijavitelje (pdf)

27.4.2022. objavljen ispravak kojim se produžava rok za prijavu na Poziv 7 do 23. svibnja 2022. godine u 12 sati (podne po hrvatskom vremenu) i mijenja se formulacija kriterija prihvatljivosti prijavitelja koji koriste organizacijsku (institucionalnu) podršku iz drugih nacionalnih izvora na str. 11 i 15

16.3.2022. objavljen ispravak datuma potvrde o stanju duga o osnovi javnih davanja na str. 13 i 15 te izvora institucionalne podrške na str. 11 i 15

•    Prijavni obrazac (word)

•    Obrazac proračuna organizacije (excel)

•    Podaci o prijavitelju (excel)

•    Izjava prijavitelja (word)

•    Predložak Ugovora o financijskoj podršci (pdf)

ONLINE PREDSTAVLJANJE POZIVA I INFORMATIVNA RADIONICA održat će se 10. ožujka 2022. godine

Za sudjelovanje se možete registrirati na poveznici https://zoom.us/meeting/register/tJ0lde6prz8iHdd9dA09hm0kWORHoIQ6-8OF

SNIMKA INFORMATIVNE RADIONICE ODRŽANE 10.3.2022.

PREZENTACIJA S INFORMATIVNE RADIONICE ODRŽANE 10.3.2022. (.pdf)

WEBINAR ODRŽAN 15. OŽUJKA 2022. GODINE O PRIPREMI PRIJAVE ZA ORGANIZACIJSKU PODRŠKU ACF HRVATSKA TEMELJEM VIŠEGODIŠNJEG/STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA ORGANIZACIJE

Povečanje slova