Arhiva natječaja

Mali projekti 2021 – poziv zatvoren 31. svibnja 2021. godine

Datum objave Poziva: 31. ožujka 2021. godine

Iznos financijske podrške: 5.000 – 15.000 eura

Raspoloživi iznos podrški: 315.000 eura

Najviša stopa bespovratne pomoći projekta: 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Trajanje provedbe projekta: 6-12 mjeseci

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 31. svibnja 2021. godine u 12 sati (podne po hrvatskom vremenu)

Svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog na ovaj Poziv.

Jedna organizacija može sudjelovati u najviše dva projektna prijedloga u ulozi partnera.

Ovo je prvi od dva poziva za male projekte. Objava drugog poziva je planirana u drugom kvartalu 2022. godine.

Ovim Pozivom će biti podržani projekti manjeg opsega u trajanju od šest mjeseci do godinu dana, usmjereni na intervencije koje predlažu i provode lokalni OCD-i radi povećanja dobrobiti lokalnih zajednica i/ili tematskih zajednica koje čine određene društvene skupine sa zajedničkim interesima, potrebama i problemima u jednom od prioritetnih programskih područja podrške Fonda.

U okviru Poziva najmanje 50% ukupno raspoloživih sredstava bit će dodijeljeno organizacijama sa sjedištem u nedovoljno razvijenim i depriviranim područjima i/ili organizacijama koje rade s marginaliziranim i ranjivim ciljanim skupinama, uključujući i Rome.

Rezultati Poziva za male projekte uz sažetke nalaze se na poveznici.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

(28.7.2021.) REZULTATI POZIVA ZA PRIJAVU MALIH PROJEKATA

NOVO: Vodič kroz okvir rezultata za prijavitelje na Poziv za male projekte (PDF)

ONLINE PREDSTAVLJANJE POZIVA je održano 7. travnja 2021. godine putem ZOOM platforme. Snimka predstavljanja je dostupna ovdje, a prezentacija ovdje.

ACF HR mali projekti

REGIONALNE INFORMATIVNE RADIONICE ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE

Regionalne informativne radionice održane su prema sljedećem rasporedu:

 • 13. travnja 2021. godine od 10 do 12 sati za organizacije sa sjedištem u sljedećim županijama: Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska
 • 14. travnja 2021. godine od 10 do 12 sati za organizacije sa sjedištem u sljedećim županijama: Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska
 • 19. travnja 2021. godine od 10 do 12 sati za organizacije sa sjedištem u sljedećim županijama: Bjelovarsko-bilogorska, Međimurska, Koprivničko-križevačka, Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska
 • 19. travnja 2021. godine od 13 do 15 sati za organizacije sa sjedištem u sljedećim županijama: Karlovačka, Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka

NOVO! Prezentacija s regionalne informativne radionice o Pozivu za male projekte (19. travnja 2021. godine)

Snimka regionalne informativne radionice:

USMENO PREDSTAVLJANJE PROJEKTNIH IDEJA

Od 20. travnja do 13. svibnja 2021. godine prijaviteljima će biti na raspolaganju i mogućnost online usmenog predstavljanja projektne ideje, na cloud platformi Zoom, te dobivanja usmenih i pismenih savjeta i preporuka od strane predstavnika Fonda za razvoj projektne ideje u kvalitetnu, cjelovitu i relevantnu prijavu prijedloga projekta.

Prijave za ovaj oblik podrške su otvorene od 15. travnja 2021. godine!

Prijavnica za sudjelovanje.

Upute za pripremu usmenog predstavljanja možete poslušati i pogledati u video materijalu u nastavku.

RADIONICE O RAZVOJU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA I PRORAČUNA

Radionice će se održavati na cloud platformi Zoom prema sljedećem rasporedu:

 • 26. travnja, od 09:00 do 15:00 sati; rok za prijavu je 23.04., do 12:00 sati;
 • 3. svibnja, od 09:00 do 15:00 sati; rok za prijavu je 29.04., do 12:00 sati; 
 • 10. svibnja, od 09:00 do 15:00 satirok za prijavu je 06.05., do 12:00 sati; poveznica za prijavu na radionicu: https://bit.ly/2QztOaJ

Više na poveznici.


Ad-hoc akcijski projekti – poziv privremeno zatvoren 17. svibnja 2020. godine

Datum objave Poziva: 10. ožujka 2020. godine

Iznos financijske podrške: 1.000 – 5.000 eura

Raspoloživi iznos podrški: 215.000 eura

Najviša stopa bespovratne pomoći projekta: 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prijavitelj projekta mora osigurati preostalo sufinanciranje (najmanje 10%) u obliku novca i / ili stvarnog doprinosa kroz volonterski rad. Sufinanciranje u obliku doprinosa kroz volonterski rad može iznositi najviše do 100% obaveznog iznosa sufinanciranja.

Trajanje provedbe projekta: 1 – 3 mjeseci

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: trajno otvoreni Poziv do 17. svibnja 2020. godine. Odabir projektnih prijava provodit će se na mjesečnoj osnovi. – POZIV JE PRIVREMENO ZATVOREN!

Prijave se mogu podnijeti od 15. travnja 2020. nadalje, a odabir projektnih prijava provodit će se na mjesečnoj osnovi.

Projektni prijedlozi moraju doprinijeti jednom (ili više) prioritetnih područja:

 • Demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost;
 • Ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, roda/spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta;
 • Socijalna pravda i društveno uključivanje ranjivih skupina;
 • Rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja;
 • Okoliš i klimatske promjene.

a njihov društveni utjecaj, potpomognut Pozivom, mora doprinijeti barem jednom od učinaka Programa:

 • Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva;
 • Povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju;
 • Ojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman.

U okviru Poziva za Ad-hoc akcijske projekte, Program će podržati inicijative koje najbolje reagiraju na nastalu situaciju ili otkrivene probleme koji se odnose na Prioritetna područja programa i koji zahtijevaju trenutno djelovanje i utječu na građane i / ili nevladin sektor. Predložene akcije trebaju pokazati razloge za brzo reagiranje i sposobnost otvaranja načina za rješenje identificiranog problema, prijetnje ili mogućnosti koji nastaju u novonastaloj situaciji.

U sklopu ovog Poziva, svaka pojedina organizacija može dobiti najviše 3 projekta u ulozi vodećeg prijavitelja. Ne postoji ograničenje broja primljenih bespovratnih sredstava u ulozi projektnog partnera.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

(13. svibnja 2020. godine) Najava privremenog zatvaranja Poziva 1

(30. travnja 2020. godine) Obavijest prijaviteljima na prvi ciklus Poziva 1

INFORMATIVNE RADIONICE ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE

Informativne radionice za sve zainteresirane prijavitelje će se održati prema sljedećem rasporedu:

 • 12. ožujka u Osijeku, u dvorani Lipa hotela Osijek (Šamačka 4, Osijek) od 15 do 16,30 sati (uz prijenos uživo na Youtube kanalu Zaklade Slagalica
 • 31. ožujka u Rijeci, u prostoru RiHub-a (Ivana Grohovca 1/a) od 13 sati – OTKAZANO
 • 1. travnja u Zagrebu – OTKAZANO
 • 3. travnja u Zadru – OTKAZANO

Poziv za prijavu na on-line info radionice

NOVO (18.3.2020.) POZIV ZA ON-LINE INFORMATIVNE RADIONICE ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE

NOVO (26.3.2020.) POZIV ZA ON-LINE SAVJETOVANJE ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE

Pitanja i odgovori su dostupni na stalnoj poveznici FAQ u izborniku Natječaji.

Materijali sa informativnih radionica:

Snimka informativne radionice za prijavitelje na poziv za Ad-hoc akcijske projekte (Osijek, 12. ožujka 2020. godine)

Prezentacija s informativne radionice za prijavitelje na poziv za Ad-hoc akcijske projekte (Osijek, 12. ožujka 2020. godine)

Povečanje slova