Arhiva natječaja

Ad-hoc akcijski projekti – poziv privremeno zatvoren 17. svibnja 2020. godine

Datum objave Poziva: 10. ožujka 2020. godine

Iznos financijske podrške: 1.000 – 5.000 eura

Raspoloživi iznos podrški: 215.000 eura

Najviša stopa bespovratne pomoći projekta: 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prijavitelj projekta mora osigurati preostalo sufinanciranje (najmanje 10%) u obliku novca i / ili stvarnog doprinosa kroz volonterski rad. Sufinanciranje u obliku doprinosa kroz volonterski rad može iznositi najviše do 100% obaveznog iznosa sufinanciranja.

Trajanje provedbe projekta: 1 – 3 mjeseci

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: trajno otvoreni Poziv do 17. svibnja 2020. godine. Odabir projektnih prijava provodit će se na mjesečnoj osnovi. – POZIV JE PRIVREMENO ZATVOREN!

Prijave se mogu podnijeti od 15. travnja 2020. nadalje, a odabir projektnih prijava provodit će se na mjesečnoj osnovi.

Projektni prijedlozi moraju doprinijeti jednom (ili više) prioritetnih područja:

 • Demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost;
 • Ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, roda/spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta;
 • Socijalna pravda i društveno uključivanje ranjivih skupina;
 • Rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja;
 • Okoliš i klimatske promjene.

a njihov društveni utjecaj, potpomognut Pozivom, mora doprinijeti barem jednom od učinaka Programa:

 • Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva;
 • Povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju;
 • Ojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman.

U okviru Poziva za Ad-hoc akcijske projekte, Program će podržati inicijative koje najbolje reagiraju na nastalu situaciju ili otkrivene probleme koji se odnose na Prioritetna područja programa i koji zahtijevaju trenutno djelovanje i utječu na građane i / ili nevladin sektor. Predložene akcije trebaju pokazati razloge za brzo reagiranje i sposobnost otvaranja načina za rješenje identificiranog problema, prijetnje ili mogućnosti koji nastaju u novonastaloj situaciji.

U sklopu ovog Poziva, svaka pojedina organizacija može dobiti najviše 3 projekta u ulozi vodećeg prijavitelja. Ne postoji ograničenje broja primljenih bespovratnih sredstava u ulozi projektnog partnera.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

(13. svibnja 2020. godine) Najava privremenog zatvaranja Poziva 1

(30. travnja 2020. godine) Obavijest prijaviteljima na prvi ciklus Poziva 1

INFORMATIVNE RADIONICE ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE

Informativne radionice za sve zainteresirane prijavitelje će se održati prema sljedećem rasporedu:

 • 12. ožujka u Osijeku, u dvorani Lipa hotela Osijek (Šamačka 4, Osijek) od 15 do 16,30 sati (uz prijenos uživo na Youtube kanalu Zaklade Slagalica
 • 31. ožujka u Rijeci, u prostoru RiHub-a (Ivana Grohovca 1/a) od 13 sati – OTKAZANO
 • 1. travnja u Zagrebu – OTKAZANO
 • 3. travnja u Zadru – OTKAZANO

Poziv za prijavu na on-line info radionice

NOVO (18.3.2020.) POZIV ZA ON-LINE INFORMATIVNE RADIONICE ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE

NOVO (26.3.2020.) POZIV ZA ON-LINE SAVJETOVANJE ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE

Pitanja i odgovori su dostupni na stalnoj poveznici FAQ u izborniku Natječaji.

Materijali sa informativnih radionica:

Snimka informativne radionice za prijavitelje na poziv za Ad-hoc akcijske projekte (Osijek, 12. ožujka 2020. godine)

Prezentacija s informativne radionice za prijavitelje na poziv za Ad-hoc akcijske projekte (Osijek, 12. ožujka 2020. godine)

Povečanje slova