Dokumentacija za provedbu

Analitička knjigovodstvena evidencija projekta – primjer za korisnike programa Synesis

Poziv 1 za ad hoc akcijske projekte:

Upute za provedbu i izvještavanje

Upute za pripremu sažetka projekta za objavu na mrežnoj stranici ACF Hrvatska

Obrazac završnog izvještaja

Obrazac financijskog izvještaja

Evidencija rada – obračun po satu

Evidencija rada – obračun varijabilnog udjela radnog vremena

Izjava o dostavi izvještaja i prihvatljivosti troškova

Popis sudionika aktivnosti

Zahtjev za isplatu

Upute za označavanje i komunikaciju (NOVO! 12.09.2022.)

Communication and design manual – EEA and Norway Grants

Primjer memoranduma

Primjer prezentacije

Poziv za prijavu ad hoc akcijskih projekata – Implementacijska radionica

Obavijest o traženim izmjenama Ugovora

Analiza i zagovaranje javnih politika

Poziv 2 za velike projekte:

Upute za provedbu i izvještavanje

Upute za pripremu sažetka projekta za objavu na mrežnoj stranici ACF Hrvatska

Obrazac privremenog izvještaja

Obrazac završnog izvještaja

Obrazac financijskog izvještaja

Evidencija rada – obračun po satu

Evidencija rada – obračun varijabilnog udjela radnog vremena

Izjava o dostavi izvještaja i prihvatljivosti troškova

Popis sudionika aktivnosti

Zahtjev za isplatu

Upute za označavanje i komunikaciju (NOVO! 12.09.2022.)

Communication and design manual – EEA and Norway Grants

Primjer memoranduma

Primjer prezentacije

Poziv za prijavu velikih projekata – Implementacijska radionica

Pitanja i odgovori

Obavijest o traženim izmjenama Ugovora

Poziv 3 za projekte sektorskih inovacija:

Upute za provedbu i izvještavanje

Upute za pripremu sažetka projekta za objavu na mrežnoj stranici ACF Hrvatska

Obrazac privremenog izvještaja

Obrazac završnog izvještaja

Obrazac financijskog izvještaja

Evidencija rada – obračun po satu

Evidencija rada – obračun varijabilnog udjela radnog vremena

Izjava o dostavi izvještaja i prihvatljivosti troškova

Popis sudionika aktivnosti

Zahtjev za isplatu

Upute za označavanje i komunikaciju (NOVO! 12.09.2022.)

Communication and design manual – EEA and Norway Grants

Primjer memoranduma

Primjer prezentacije

Obavijest o traženim izmjenama Ugovora

Poziv 4 i 6 za male projekte:

Upute za provedbu i izvještavanje malih projekta

Upute za označavanje i komunikaciju – NOVO! 12.09.2022.

Communication and design manual – EEA and Norway Grants

Upute za pripremu sažetka projekta za objavu na mrežnoj stranici ACF Hrvatska

Obrazac privremenog izvještaja – NOVO! 07.10.2021.

Obrazac završnog izvještaja

Obrazac financijskog izvještaja

Evidencija rada – obračun po satu

Evidencija rada – obračun varijabilnog udjela radnog vremena

Izjava o dostavi izvještaja i prihvatljivosti troškova

Popis sudionika aktivnosti

Zahtjev za isplatu

Primjer memoranduma

Primjer prezentacije

Obavijest o traženim izmjenama Ugovora

Poziv za male projekte – Implementacijska radionica 24.10.2022. (pdf prezentacija)

Poziv 5 za srednje projekte:

Upute za provedbu i izvještavanje srednjih projekata

Upute za označavanje i komunikaciju (NOVO! 12.09.2022.)

Communication and design manual – EEA and Norway Grants

Upute za pripremu sažetka projekta za objavu na mrežnoj stranici ACF Hrvatska

Obrazac privremenog izvještaja

Obrazac završnog izvještaja

Obrazac financijskog izvještaja

Evidencija rada – obračun po satu

Evidencija rada – obračun po satu – na engleskom jeziku

Evidencija rada – obračun varijabilnog udjela radnog vremena

Evidencija rada – obračun varijabilnog udjela radnog vremena – na engleskom jeziku

Izjava o dostavi izvještaja i prihvatljivosti troškova

Popis sudionika aktivnosti

Zahtjev za isplatu

Primjer memoranduma

Primjer prezentacije

Obavijest o traženim izmjenama Ugovora

Poziv za srednje projekte – Implementacijska radionica 14.09.2022. (pdf prezentacija)

Prilog uz Obavijest o traženim izmjenama Ugovora: Tablica vremenskog rasporeda provedbe

Poziv 7 za organizacijske podrške:

Upute za vidljivost i komunikaciju

Obrazac opisnog privremenog izvještaja

Zahtjev za isplatu

Izjava o dostavi izvještaja i prihvatljivosti troškova

Poziv za organizacijske podrške – Implementacijska radionica 12.10.2022. (pdf prezentacija)

Obavijest o traženim izmjenama Ugovora o organizacijskoj podršci

Povečanje slova