Materijali

Prezentacije

Prezentacija s radionice popunjavanja projektnog sažetka za prijavitelje na Poziv za prijavu velikih projekata (on-line radionice 7., 8. i 9. travnja 2020. godine)

Prezentacija s informativne radionice za prijavitelje na poziv za velike projekte (Osijek, 12. ožujka 2020. godine)

Prezentacija s informativne radionice za prijavitelje na poziv za Ad-hoc akcijske projekte (Osijek, 12. ožujka 2020. godine)

Dodatni materijali

Video materijali

Snimka radionice popunjavanja projektnog sažetka za prijavitelje na poziv za prijavu velikih projekata (on-line radionice 7., 8. i 9. travnja 2020. godine)

Snimka informativne radionice za prijavitelje na poziv za Ad hoc akcijske projekte (on-line radionica, 1. travnja 2020. godine)

Snimka informativne radionice za prijavitelje na poziv za velike projekte (on-line radionica, 31. ožujka 2020. godine)

Snimka informativne radionice za prijavitelje na poziv za velike projekte (Osijek, 12. ožujka 2020. godine)

Snimka informativne radionice za prijavitelje na poziv za Ad-hoc akcijske projekte (Osijek, 12. ožujka 2020. godine)

Povečanje slova