Materijali

Prezentacije

NOVO: Prezentacija s informativne radionice za prijavitelje na ponovno otvoreni Poziv za ad hoc akcijske projekte (online radionica 8. srpnja 2020. godine)

NOVO: Prezentacija s radionice popunjavanja prijavnih obrazaca za prijavitelje na ponovno otvoreni Poziv za ad hoc akcijske projekte (online radionica 8 srpnja 2020. godine)

Prezentacija s radionice popunjavanja projektnog sažetka za prijavitelje na Poziv za prijavu velikih projekata (online radionice 7., 8. i 9. travnja 2020. godine)

Prezentacija s informativne radionice za prijavitelje na poziv za velike projekte (Osijek, 12. ožujka 2020. godine)

Prezentacija s informativne radionice za prijavitelje na poziv za Ad-hoc akcijske projekte (Osijek, 12. ožujka 2020. godine)

Dodatni materijali

Video materijali

Snimka info radionice i radionice popunjavanja prijavnih obrazaca za prijavitelje na ponovno otvoreni Poziv za prijavu ad hoc akcijskih projekata (online radionica 8. srpnja 2020. godine)

Snimka radionice popunjavanja projektnog sažetka za prijavitelje na poziv za prijavu velikih projekata (on-line radionice 7., 8. i 9. travnja 2020. godine)

Snimka informativne radionice za prijavitelje na poziv za Ad hoc akcijske projekte (on-line radionica, 1. travnja 2020. godine)

Snimka informativne radionice za prijavitelje na poziv za velike projekte (on-line radionica, 31. ožujka 2020. godine)

Snimka informativne radionice za prijavitelje na poziv za velike projekte (Osijek, 12. ožujka 2020. godine)

Snimka informativne radionice za prijavitelje na poziv za Ad-hoc akcijske projekte (Osijek, 12. ožujka 2020. godine)

Povečanje slova