Veliki projekti

POZIV JE ZATVOREN

Datum objave Poziva: 10. ožujak 2020. godine

Iznos financijske podrške: 90.000 – 150.000 eura

Raspoloživi iznos podrški: 3,15 milijuna eura

Najviša stopa bespovratne pomoći projekta: 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Prijavitelj projekta mora osigurati preostalo sufinanciranje (najmanje 10%) u obliku novca i/ili stvarnog doprinosa kroz volonterski rad. Sufinanciranje u obliku doprinosa kroz volonterski rad može iznositi najviše do 50% obaveznog iznosa sufinanciranja.

Trajanje provedbe projekta: 24 – 36 mjeseci

Rokovi za podnošenje projektnih prijedloga: Postupak prijave je dvostupanjski.

Projektni sažetak: 11. svibnja 2020. godine u 12 sati (podne) po hrvatskom vremenu

Predviđeni rok za podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga: 17. kolovoza 2020 (ili mjesec dana nakon što podnositelji prijave dobiju pozivnice za nastavak pripreme i podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga)

Svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog na ovaj Poziv (što obuhvaća sve učinke od 1 do 3). Ista organizacija može sudjelovati u najviše dva projektna prijedloga u ulozi partnera.

Poziv za financijsku podršku velikim projektima je osmišljen kako bi pružio financijsku podršku i podršku izgradnji kapaciteta hrvatskim OCD-ima koje djeluju u jednom (ili više) prioritetnih područja Programa

 • Demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost,
 • Ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, roda/spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta,
 • Socijalna pravda i društveno uključivanje ranjivih skupina,
 • Rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja,
 • Okoliš i klimatske promjene.

i čiji će društveni utjecaj i organizacijski razvoj podržani sredstvima ovog Poziva doprinijeti najmanje jednom od očekivanih učinaka Programa u Hrvatskoj:

 • Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva;
 • Povećana podrška ljudskim pravima;
 • Ojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman;

Podrška koja se pruža putem ovog Poziva usmjerena je na izgradnju organizacijskih i programskih kapaciteta hrvatskih OCD-a koje dijele zajedničke vrijednosti kako bi mogle odgovoriti na određeni društveni problem na sustavan i strateški način. To će se postići financiranjem projekata koji odgovaraju na prioritetna tematska područja Programa, a osmišljeni su tako da ih logika projekta i način upravljanja vode prema postizanju društvenog utjecaja.  Stoga je ovaj Poziv namijenjen onim OCD-ima koje imaju dostatno razvijene upravljačke procese i sposobnost razvoja složenih, višegodišnjih projektnih intervencija, kroz obuhvatan pristup  određenom društvenom problemu ili potrebama određene ciljane skupine, s fokusom na ostvarenje društvenog utjecaja. U fazi razvoja projekta, fokus na društveni utjecaj znači da se u obzir uzima složenost čimbenika koji utječu na rješenje određenog društvenog problema ili učinaka građanskog djelovanja.

Poziv različitim mjerama i aktivnostima doprinosi posebnim nacionalnim izazovima

 • Jačanje kapacitete i održivosti sektora civilnog društva;
 • Povećati doseg na nerazvijena i deprivirana područja te na ranjive i marginalizirane ciljane skupine;
 • Osnaživanje i društveno uključivanje ranjivih skupina, uključujući Rome;
 • Promocija inicijativa koje jačaju interkulturni dijalog, s posebnim naglaskom na nacionalne manjine i
 • Promocija inicijativa usmjerenih na međugeneracijsku suradnju.

Međugeneracijska suradnja i interkulturni dijalog su ujedno i horizontalni prioriteti ovog Poziva

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

INFORMATIVNE RADIONICE ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE

Informativne radionice za sve zainteresirane prijavitelje će se održati prema sljedećem rasporedu:

 • 12. ožujka u Osijeku, u dvorani Lipa hotela Osijek (Šamačka 4, Osijek) od 13,30 do 15,00 sati (uz prijenos uživo na Youtube kanalu Zaklade Slagalica
 • 31. ožujka u Rijeci, u prostoru RiHub-a (Ivana Grohovca 1/a) od 13 sati – OTKAZANO
 • 1. travnja u Zagrebu – OTKAZANO
 • 3. travnja u Zadru – OTKAZANO

(18.3.2020.) POZIV ZA ON-LINE INFORMATIVNE RADIONICE ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE – POPUNJENO

NOVO (26.3.2020.) DODATNA ON-LINE INFORMATIVNA RADIONICA ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE 02. TRAVNJA 2020. POPUNJENO

NOVO (30.3.2020.) ON-LINE RADIONICE POPUNJAVANJA OBRASCA PROJEKTNOG SAŽETKA POPUNJENO

Pitanja i odgovori su dostupni na stalnoj poveznici FAQ u izborniku Natječaji.

Materijali sa info radionica:

Snimka s informativne radionice za prijavitelje na poziv za velike prjekte (On-line, 31. ožujka 2020. godine)

Snimka informativne radionice za prijavitelje na poziv za velike projekte (Osijek, 12. ožujka 2020. godine)

Prezentacija s informativne radionice za prijavitelje na poziv za velike projekte (Osijek, 12. ožujka 2020. godine)

Povečanje slova