Prijava nepravilnosti – žalbeni mehanizam

Programi EGP i Norveških financijskih mehanizama slijede politiku dobrog upravljanja, njihova provedba se temelji na načelima uključivosti, transparentnosti i odgovornosti, uz nultu stopu tolerancije prema korupciji.

Žalbe ili pritužbe se mogu podnijeti u slučaju sumnje u nepravilnost, loše upravljanje ili korupciju u provođenju programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, uključujući i pritužbe o zlouporabi odobrene financijske podrške. Žalba/pritužba se može podnijeti i anonimno.

Žalba/pritužba mora biti u potpunosti opravdana i obavezno sadržavati sljedeće informacije:

  • opis nepravilnosti (uključujući je li navodna ili stvarna i kako je nastupila),
  • razdoblje na koje se nepravilnost odnosi ili vremenski okvir njenog pojavljivanja,
  • kako je osoba koja izvještava postala svjesna nepravilnosti,
  • identifikacija pojedinaca ili pravnih osoba vezanih za nepravilnost i
  • druge podatke.

Odluke koje se odnose na zadovoljavanje administrativnih uvjeta i uvjeta prihvatljivosti u okviru poziva za prijavu projekata ne podliježu provjeri Povjerenstva za žalbe.

Odluke Upravitelja Fonda o odobravanju ili neodobravanju financijske podrške, kao i odluke o odabiru prijava za drugi korak postupka prijave ne mogu biti predmet žalbe/pritužbe.
Općenite žalbe/pritužbe vezane uz postupak odabira mogu se podnijeti Povjerenstvu za žalbe pružajući gore navedene podatke.

Pritužbe prvo provjerava Upravitelj Fonda. Pritužitelj koji nije zadovoljan zaključkom Upravitelja Fonda ima pravo predati pritužbu Povjerenstvu za žalbe koji uključuje dva člana koja su neovisna o Upravitelju Fonda i njegovim odborima i ne uključuje programsko osoblje odgovorno za ocjenu projektnih prijava.

Pritužbe se dostavljaju isključivo na adresu e-pošte: prigovori@acfcroatia.hr

Povečanje slova