Srednji projekti

Datum objave Poziva: 1. listopada 2021. godine

Iznos financijske podrške

Grupa 1: 15.000 – 30.000 €

Grupa 2: 30.001 – 90.000 €

Raspoloživi iznos podrški: 2.625.000,00 € od čega

Grupa 1: 660.000 €

Grupa 2: 1.965.000 €

Najviša stopa bespovratne pomoći: 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Trajanje provedbe projekta: 12-15 mjeseci

Prihvatljivi prijavitelji: organizacije civilnog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (prema uvjetima navedenima u dokumentu Poziva za prijavu),

Grupa 1: Organizacije s prosječnim godišnjim proračunom ≤ Kn 376.650,00

Grupa 2: Organizacije s prosječnim godišnjim proračunom ≥ Kn 376.650,01

Rokovi za podnošenje projektnih prijedloga: Postupak prijave je dvostupanjski.

Projektni sažetak: 30. studenog 2021. godine u 12 sati (podne po hrvatskom vremenu)PRIJAVE SU ZAKLJUČENE!

Predviđeni rok za podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga: 7. ožujka 2022. (ili mjesec dana nakon što podnositelji prijave dobiju pozivnice za nastavak pripreme i podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga)

Svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog na ovaj Poziv.

Jedna organizacija može sudjelovati u najviše dva projektna prijedloga u ulozi partnera.

Svi predloženi projekti moraju doprinositi općem cilju Fonda: Ojačano civilno društvo i aktivno građanstvo te osnažene ranjive skupine i povezanom pokazatelju Broj osoba uključenih u aktivnosti organizacija civilnog društva.

Ovim Pozivom bit će podržani projekti u trajanju od 12 (dvanaest) do 15 (petnaest) mjeseci čija će provedba utjecati na postizanje dugoročnih pozitivnih društvenih promjena u jednom od prioritetnih programskih područja podrške Fonda.

Predloženi projekti u okviru ovog Poziva moraju doprinijeti postizanju najmanje jednom od očekivanih učinaka Fonda:

1.            Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva;

2.            Povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju;

3.            Ojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman

i najmanje jednom povezanom pokazatelju učinka.

Predloženi projekti moraju uključivati najmanje jednu projektnu aktivnost čija će provedba neposredno doprinijeti postizanju najmanje jednog od očekivanih rezultata Fonda i povezanog/ih pokazatelja u okviru odabranog Učinka.

Dodatno, svi predloženi projekti moraju doprinijeti i postizanju Učinka 4. Povećani kapaciteti i održivost civilnog društva (organizacija i sektora). Projekti moraju uključivati aktivnosti usmjerene na jačanja kapaciteta prijavitelja (i partnera, ako je primjenjivo) za uspješnu provedbu predloženog projekta i/ili za ukupni rad i razvoj organizacija kroz obvezno izdvajanje 13% proračuna za provedbu tih aktivnosti.

U fokusu ovog Poziva su projektne intervencije koje uključuju razvoj i provedbu postojećih i/ili novih aktivnosti, pristupa i metodologije te postizanje rezultata s naglašenim multiplikacijskim učinkom.

Najmanje 50% ukupno dodijeljenih sredstava će biti dodijeljeno organizacijama s nedovoljno razvijenih i depriviranih područja i/ili organizacijama koje rade sa socijalno isključenim i marginaliziranim ciljanim skupinama.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

•    Poziv za prijavu srednjih projekata i upute za prijavitelje (pdf)

Prijavni obrazac:

o 1. korak: projektni sažetak (predstavljanje projektne ideje, uključujući i procjenu ukupnog troška projekta) (word) (10. studenog 2021. objavljena je nova verzija obrasca: ispravljena je formulacija ograničenja broja znakova u pitanju br.5)

o 2. korak: cjelovit prijedlog projekta (plan aktivnosti, raspored aktivnosti, očekivani rezultati i učinci, komunikacijski plan itd.) (word) (21. veljače 2022. objavljena je nova verzija obrasca: promijenjen je sadržaj tablica aktivnosti)

•    Obrazac proračuna projekta – 2. korak Poziva za srednje projekte (excel)

•    Izjava prijavitelja

•    Izjava partnera

•    Primjer Ugovora o financijskoj podršci

•    Predložak Sporazuma o partnerstvu


22.2.2022. Obavijest o rezultatima 1. kruga Poziva

Popis projektnih sažetaka upućenih u sljedeću fazu – Grupa 1

Popis projektnih sažetaka upućenih u sljedeću fazu – Grupa 2


31.5.2022. Rezultati 2. kruga Poziva

Popis projekata preporučenih za finacijsku podršku – Grupa 1

Popis projekata preporučenih za finacijsku podršku – Grupa 2, učinak 1

Popis projekata preporučenih za finacijsku podršku – Grupa 2, učinak 2

Popis projekata preporučenih za finacijsku podršku – Grupa 2, učinak 3

Popis projekata na rezervnoj listi – Grupa 2, svi učinci


SNIMKA ONLINE RADIONICE O RAZVOJU CJELOVITE PROJEKTNE PRIJAVE I PRORAČUNA – DRUGI KRUG POZIVA


UVODNO PREDSTAVLJANJE POZIVA: 6. listopada 2021. godine u 10 sati na poveznici https://bit.ly/39Qdg4F

RAZVOJ BILATERALNE SURADNJE: Online sastanak s organizacijama iz država darovateljica 27. 10. 2021. od 11 do 13 sati – VIŠE

ONLINE INFORMATIVNE RADIONICE:

12.10.2021. 11-13 sati, registrirajte se ovdje: https://bit.ly/3uRbRVj

13.10.2021. 11-13 sati, registrirajte se ovdje: https://bit.ly/2ZYfahQ

SNIMKA ONLINE INFORMATIVNE RADIONICE

Snimku informativne radionice za Poziv za prijavu srednjih projekata održane 13. listopada možete pogledati na youtube kanalu Fonda za aktivno građanstvo.

Prezentaciju s informativne radionice možete preuzeti OVDJE.

REGIONALNE INFORMATIVNE RADIONICE:

  • 19.10., 11:00-13:00, Gospić, Kulturno Informativni Centar Gospić, Budačka 12, Gospić – PRIJAVITE SE
  • 19.10., 15:00-17:00, Karlovac, Gradska vijećnica Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, Karlovac – PRIJAVITE SE
  • 20.10., 12:00-14:00, Križevci, Gradska knjižnica “Franjo Marković”, Trg sv. Florijana 14, Križevci – PRIJAVITE SE
  • 21.10., 12:00-14:00, Knin, Veleučilište „Marko Marulić“, Kralja Petra Krešimira IV 30, Knin – PRIJAVITE SE
  • 25.10., 12:00-14:00, Sisak, Udruženje obrtnika Sisak, Stjepana i Antuna Radića 8b, Sisak – PRIJAVITE SE

ONLINE RADIONICA O RAZVOJU PROJEKTNOG SAŽETKA

Prijavnica za sudjelovanje na radionicama o razvoju projektnog sažetka – PRIJAVNICA

Radionice će se održati online prema sljedećem rasporedu:

  • Za prijavitelje u Grupi 1 – Četvrtak, 04.11. u vremenu od 10 do 14 sati
  • Za prijavitelje u Grupi 1 – Srijeda, 10.11. u vremenu od 10 do 14 sati – POPUNJENO!
  • Za prijavitelje u Grupi 2 – Utorak, 09.11. u vremenu od 10 do 14 sati – POPUNJENO!

Snimka održane radionice o razvoju projektnog sažetka dostupna je na poveznici

OSTALE VRSTE PODRŠKE

  • 11.11., 11-13 sati, online tematska radionica “Ljudskopravaški pristup pružanja socijalnih usluga u zajednici”PRIJAVITE SE (09.11.2021. – PRIJAVE SU ZATVORENE)

Prezentaciju s radionice možete pogledati OVDJE.


PROČITAJTE: Vodič kroz okvir rezultata Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj

O čemu govorimo kada govorimo o učincima, rezultatima i pokazateljima Fonda za aktivno građanstvo i kako povezati aktivnosti, rezultate i učinke u kvalitetnu prijavu možete saznati iz ovog praktičnog i sažetog vodiča.

Povečanje slova