Srednji projekti

Financijska podrška srednjim projektima u svim prioritetnim programskim područjima (demokracija, ljudska prava, rodnu ravnopravnost, socijalna pravda i klimatske promjene), planirana je kroz dvije grupe Poziva:

Grupa 1 – organizacije civilnog društva čiji prosječni godišnji prihod u zadnje tri godine ne prelazi 50.000 eura

Grupa 2 – organizacije civilnog društva čiji prosječni godišnji prihod u zadnje tri godine iznosi više od 50.000 eura.

Poziv je usmjeren na složenije projektne intervencije s utjecajem na društvenoj razini te projekte koji su prenosivi u druge zajednice. Grupa 1 ima dodatni fokus na manje organizacije koje djeluju na nedovoljno razvijenim i depriviranim područjima, a Grupa 2 je usmjerena na srednje velike i velike organizacije s većim kapacitetima za inovacije i multipliciranje rezultata.

Poziv je dvostupanjski, uz obavezno izdvajanje od 13% za izgradnju kapaciteta organizacija prijavitelja.

Najmanje 50% ukupno dodijeljenih sredstava će biti dodijeljeno organizacijama s nedovoljno razvijenih i depriviranim područja i/ili organizacijama koje rade sa socijalno isključenim i marginaliziranim ciljanim skupinama.  

Objava Poziva:

Posljednji kvartal 2021. godine

Iznos financijske podrške:

Grupa 1: 15.000 – 30.000 eura

Grupa 2: 30.001 – 90.000 eura

Raspoloživi iznos podrški:

Grupa 1: 660.000 eura

Grupa 2: 1.965.000 eura

Najviša stopa bespovratne pomoći projekta: 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Trajanje provedbe projekta: 9 – 15 mjeseci

Povečanje slova