REZULTATI

Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj će svoje aktivnosti provoditi do kraja travnja 2024. godine. Prema planu dodjele financijskih podrški koji je dostupan OVDJE očekujemo da će do tada uspješno biti dovršena provedba najmanje 153 projekta. Rezultati projekata će u određenoj mjeri doprinijeti ostvarenju zadanih učinaka i rezultata Fonda, odnosno krajnjem cilju Fonda u razdoblju 2014. – 2021. na razini svih zemalja korisnica: ojačano civilno društvo i aktivno građanstvo te osnažene ranjive skupine.

U nastavku dajemo pregled ugovorenih projekata prema pozivima:

Poziv 1: Ad hoc akcijski projekti

Poziv 2: Veliki projekti

Poziv 3: Projekti sektorskih inovacija

Poziv 4: Mali projekti

Poziv 5: Srednji projekti

Povečanje slova