ACF Hrvatska

Upravitelj Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj je konzorcij u sastavu Slagalica – Zaklada za razvoj lokalne zajednice iz Osijeka, Zaklada za ljudska prava i solidarnost – SOLIDARNA iz Zagreba, Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke i CNVOS – Centrom za informiranje, suradnju i razvoj nevladinih organizacija iz Ljubljane.

Prioritetna područja podrške Fonda za aktivno građanstvo su:

 • Demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost,
 • Ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, roda/spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili
  rodnog identiteta,
 • Socijalna pravda i društvena uključenost ranjivih skupina,
 • Rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja,
 • Okoliš i klimatske promjene.

Program se temelji na zajedničkim vrijednostima poštivanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina.

Očekivani učinci Fonda u Hrvatskoj su:

 • Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva;
 • Povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju;
 • Ojačana demokratska kultura i građanska svijest
 • Povećani kapaciteti i održivost civilnog društva (organizacija i sektora);
 • Povećana bilateralna suradnja između organizacija iz Hrvatske i organizacija iz donatorskih zemalja Programa,
 • Ojačana regionalna (prekogranična) suradnja u sektoru civilnog društva.

Posebna pažnja Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj bit će usmjerena na aktivnosti usmjerene na jačanje interkulturnog dijaloga i međugeneracijske suradnje.

Sredstvima Fonda će se financirati projekti organizacija koje se bave barem jednim od gore navedenih ciljeva u prioritetnim područjima programa.

Za provedbu programa u Hrvatskoj osigurano je 8,5 milijuna eura bespovratnih sredstava.

Sporazum o provedbi Programa (Programme Implementation Agreement ili PIA) sklopljen između Zaklade Slagalica i Ureda za financijske mehanizme – dostupan samo na engleskom jeziku

Okvir rezultata ACF Hrvatska (pdf)

Programski izvještaj za 2020. godinu – dostupan samo na engleskom jeziku

Programski izvještaj za 2021. godinu – sažetak na hrvatskom jeziku

Programski izvještaj za 2022. godinu – sažetak na hrvatskom jeziku

Povečanje slova