Veliki projekti

Učinak 1 – Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva

1. Rehabilitacijski centar za stres i traumu
 ZAJEDNICE UKLJUČUJU – inicijativa za univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge u zajednici
11.10.2021. Objavljena prva nacionalna studija o dostupnosti socijalnih usluga u RH
06.06.2022. Univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge u Hrvatskoj: model izvedivosti
20.10.2022. Digitalni alati za procjenu socijalnih usluga
2.CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje 
 Radnica – Rodna jednakost u svijetu rada 
3.Ženska soba – Centar za seksualna prava
 Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela
4.Roditelji u akciji – Roda
 RADAR – Osnaživanje zagovaračkih potencijala organizacija civilnoga društva za zaštitu ženskih ljudskih prava u zdravstvu
5.(Savez udruga) Operacija grad
 Kulturna politika odozdo – Od dobrih praksi društveno-kulturnih centara do održivog okvira za sudioničko upravljanje
(31.01.2022.) R.1.1. Komparativna analiza javnih politika kojima se uređuju društveno-kulturne djelatnosti u RH i europskim zemljama
(27.05.2022.) R.2.1. Kodeks dobre prakse uspostave i funkcioniranja civilno-javnog partnerstva
6.Zelena akcija / FoE Croatia
 JEKA! – Jačanje eko-aktivizma za hitnu klimatsku akciju
7.Zagreb Pride
 Dosta je brutalne stvarnosti – zaštitimo prava LGBTIQ osoba
8.Društvo za psihološku pomoć
 Razvoj mreže psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku
(31.12.2021.) R1.1. Izvješće o istraživanju potreba i kapaciteta za psihosocijalnim savjetovalištima
9.Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce
 Sačuvajmo Ekosustave Jadranskog mora Aktivnim Sudjelovanjem SEAS
10.Centar za kulturne djelatnosti 
 Informirani građani prate sprječavanje budućih kršenja ljudskih prava i rad Ureda zastupnika Hrvatske pred ESLJP
(11-2021) R.1.4.1. Analiza transparentnosti i javne vidljivosti rada Ureda zastupnika RH na ESLJP u razdoblju od 2012 do 2021. godine
(06-2021) R.1.1.1. Priručnik za odvjetnike/pravne stručnjake
11.Centar za mirovne studije
 PRAVA U PRAKSI – Participacijom i suradnjom do kvalitetnih politika zaštite socio-ekonomskih prava

Učinak 2: Povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju

1. Udruga Zemljani – Are You Syrious
 Od granice do integracije – podrška u ostvarivanju zajamčenih prava izbjeglica i migranata u RH
2. Otvorena medijska grupacija
 Sve obitelji su ravnopravne
(11-2021) R.1.2. Priručnik o duginim obiteljima za djelatnike i djelatnice centara za socijalnu skrb
3. Projekt građanskih prava Sisak
 Centar za integraciju stranaca
4. Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću
 Javni dijalog o sudbini ubijenih i nestalih: mi pamtimo – a vi?
5. Inicijativa mladih za ljudska prava
 4O: Otkrivanje, osvještavanje, osnaživanje i organizacija za ljudska prava
6. Savez Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”
Obrazovane Romkinje, osnažene romske zajednice!
09.11.2021. Priručnik “Za moje zdravo odrastanje”

Učinak 3: Ojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman

1. Udruga Centar za kulturu dijaloga (CeKaDe)
 Moje mjesto pod suncem
2. Hrvatsko debatno društvo
 Demokratsko procijepljenje – Debatni klubovi i deliberativna demokracija kao model razvoja demokratskih kompetencija i participativnog donošenja odluka
3. Institut za razvoj  obrazovanja
 Građani za 5!
15.11.2021. Udžbenik financijske i ekonomske pismenosti za učenike od 5. do 8. razreda – “Novac i ja”
4.  Udruga “Delta”
 MODUS – civilni i javni sektor za građanski odgoj i obrazovanje
5. Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“
Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost
27.10.2021. Edukacija o strateškom pripovijedanju: Odlična prilika za razmjenu znanja i umrežavanje organizacija!
Povečanje slova