Projekti sektorskih inovacija

Poziv je oblikovan kako bi se ojačala održivost određenih podsektora (prateći svih pet prioritetnih područja Programa) kroz podršku sektorskim i međusektorskim partnerstvima postojećih i novih mreža/platformi/koalicija između relevantnih i iskusnih organizacija. Podrške će biti usmjerene na re-branding sektora civilnog društva, mjerenje i procjenu društvenog utjecaja, jačanje veza s poslovnim sektorom, jačanje financijske održivosti i održivosti organizacija civilnog društva kroz inovacije u upravljanju financijskim resursima, jačanje lokalnih filantropskih struktura itd. Dvostupanjski postupak prijave.

Objava Poziva: 24. kolovoza 2020.

Iznos financijske podrške: 150.000 – 200.000 eura

Raspoloživi iznos podrški: 600.000 eura

Najviša stopa bespovratne pomoći projekta: 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Trajanje provedbe projekta: 36 mjeseci

Povečanje slova