Projekti sektorskih inovacija

Datum objave Poziva: 24. kolovoza 2020. godine

Iznos financijske podrške: 150.000 – 200.000 eura

Raspoloživi iznos podrški: 600.000 eura

Najviša stopa bespovratne pomoći projekta: 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Trajanje provedbe projekta: 36 mjeseci

Rokovi za podnošenje projektnih prijedloga: Postupak prijave je dvostupanjski.

Projektni sažetak: 26. listopada 2020. godine u 12 sati (podne po hrvatskom vremenu)

Predviđeni rok za podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga: 18. siječnja 2021. (ili mjesec dana nakon što podnositelji prijave dobiju pozivnice za nastavak pripreme i podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga)

Svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog na ovaj Poziv.

Jedna organizacija može sudjelovati u najviše dva projektna prijedloga u ulozi partnera.

Poziv je osmišljen kako bi se ojačala održivost hrvatskih organizacija civilnog društva aktivnih u bilo kojem od pet prioritetnih programskih područja Fonda i u odnosu na posebne nacionalne izazove.

Poziv je usmjeren na višegodišnje, strateški orijentirane akcije temeljene na partnerstvu (prijavitelj i najmanje 3 partnerske organizacije), koje povezuju jedan ili niz međusobno povezanih strukturnih izazova i pružaju rješenja koja se nadograđuju na prethodan rad, iskustvo i naučene lekcije te na inovativan način omogućavaju dugotrajna i strukturna poboljšanja koja jačaju održivost OCD-a.

Očekivani rezultati ovog Poziva izravno doprinose postizanju programskog učinka 4 – Povećani kapaciteti i održivost civilnog društva (organizacija i sektora).

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

INFORMATIVNE RADIONICE ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE

Informativne radionice za sve zainteresirane prijavitelje će se održati prema sljedećem rasporedu:

4. rujna 2020. godine – online radionica – PRIJAVI SE

9. rujna 2020. godine – online radionica – PRIJAVI SE

Rok za prijave je 3. rujna 2020. godine u 12 sati.

ONLINE SAVJETOVANJA ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE – PRIJAVITE SE!

MATERIJALI S INFO RADIONICA

Prezentacija s informativne radionice za prijavitelje na poziv za projekte sektorskih inovacija (online radionica 4. i 9. rujna 2020. godine)

Snimka informativne radionice za prijavitelje na poziv za projekte sektorskih inovacija (online radionica 9. rujna 2020. godine)

Povečanje slova