Najava privremenog zatvaranja Poziva za prijavu Ad hoc akcijskih projekata

Upravitelj Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj najavljuje zatvaranje trenutno otvorenog Poziva za prijavu Ad hoc akcijskih projekata od dana 18. svibnja 2020. godine.

Novi Poziv za Ad hoc akcijske projekte će biti otvoren početkom lipnja ove godine. Obavijest o otvaranju kao i cjelovita natječajna dokumentacija će biti objavljeni na mrežnoj stranici Fonda www.acfcroatia.hr

Kako se radi o specifičnom Pozivu kojemu je svrha osigurati dostupnost sredstava za hitno građansko djelovanje uslijed urgentnih problema i potreba u zajednici kroz kraće naredno razdoblje, cilj ponovnog otvaranja poziva za Ad hoc akcijske projekte je osigurati jasnu komunikaciju o fokusu ovog poziva i njegovoj specifičnoj funkciji u odnosu na druge pozive, važnost neposrednosti problema s kojim se želi suočiti predložena građanska akcija te novi instrument bodovanja, s jasnim eliminacijskim kriterijem (neposrednost problema i hitna potreba za građanskim djelovanjem).

Odluka Upravitelja Fonda rezultat je preporuke Povjerenstva za odabir i analize do sada obrađenih prijava po pozivu za Ad hoc akcijske projekte.

Sve prijave koje budu zaprimljene do ponoći 17. svibnja 2020. godine će biti i obrađene po trenutno otvorenom Pozivu.

Povečanje slova