Ad-hoc akcijski projekti

Datum ponovnog otvaranja Poziva: 30. lipnja 2020. godine

Iznos financijske podrške: 1.000 – 5.000 eura

Raspoloživi iznos podrški: 215.000 eura

Raspoloživi iznos podrške nakon ponovo otvorenog Poziva: 181.588 eura

Najviša stopa bespovratne pomoći projekta: 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Trajanje provedbe projekta: 1 – 3 mjeseci

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: trajno otvoreni Poziv do 24. kolovoza 2023. ili do iskorištenja sredstava . Prijave se mogu podnijeti od 03. kolovoza 2020. nadalje, a odabir projektnih prijava provodit će se na mjesečnoj osnovi prema sljedećem rasporedu:

Razdoblja mjesečnih predaja prijava tijekom 2021. – prijave zaprimljene između ovih datuma će biti razmatrane na sastanku Povjerenstva za odabir prema rasporedu sastanaka iz drugog stupca  Sastanak Povjerenstva za odabir (datum sastanka)  
25. prosinca 2020. – 22. siječnja 2021.05. veljače 2021.
23. siječnja –  07. veljače 2021.19. veljače 2021.
08.  veljače – 19. veljače 2021.05. ožujka 2021.
20. veljače – 07. ožujka 2021.19. ožujka 2021.
08. ožujka – 24. ožujka 2021.  08. travnja 2021.
25. ožujka – 08. travnja 2021.22. travanj 2021.
09. travnja – 23. travnja 2021.  07. svibnja 2021.
24. travnja – 09. svibnja 2021.21. svibnja.2021.
10. svibnja – 24. svibnja 2021.  08. lipnja 2021.
25. svibnja – 10. lipnja 202123. lipnja. 2021.
11. lipnja – 23. lipnja 2021.07. srpnja 2021.
24. lipnja – 23. srpnja 2021.09. kolovoza 2021.
24. srpnja – 24. kolovoza 2021.07. rujna 2021.  
25. kolovoza – 23. rujna 2021.07. listopada 2021.  
24. rujna – 24. listopada 2021.08. studenog 2021.  
25. listopada – 23. studenog 2021.07. prosinca 2021.  
24. studenog – 24. prosinca 2021.10. siječnja 2022.  

Projektni prijedlozi moraju doprinijeti jednom (ili više) prioritetnih područja:

  • Demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost;
  • Ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, roda/spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta;
  • Socijalna pravda i društveno uključivanje ranjivih skupina;
  • Rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja;
  • Okoliš i klimatske promjene,

a njihov utjecaj, potpomognut Pozivom, mora doprinijeti barem jednom od učinaka Programa:

  • Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva;
  • Povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju;
  • Ojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman.

Glavna svrha Poziva za Ad hoc akcijske projekte je podržati organizacije civilnog društva i građanske inicijative u situacijama koje zahtijevaju hitan odgovor, bilo u odnosu na neposredne izazove i prijetnje (primjerice, pritisci na građanski prostor i pojave govora mržnje) ili na neposredne prilike za utjecaj na javno mnijenje i političke procese kroz različite oblike sudjelovanja građana i javnog djelovanja, uključujući kampanje, zagovaranje, pravne, komunikacijske ili druge.

U okviru projekata Pozivi za Ad hoc akcijske projekte, Program će podržati građanske akcije kao brzi odgovor na hitnu situaciju ili utvrđene probleme, unutar prioritetnih područja programa koji utječu na građane i / ili organizacije civilnog društva.

Predložene akcije trebaju opravdati potrebu za brzom reakcijom kao i sposobnost organizatora da brzo djeluju, na način koji otvara put za rješenje identificiranog problema, prijetnje ili prilika koje izviru iz hitne situacije.

U sklopu ovog Poziva, svaka pojedina organizacija može dobiti najviše 3 projekta u ulozi prijavitelja. Ne postoji ograničenje broja primljenih bespovratnih sredstava u ulozi projektnog partnera.

Naziv organizacijeNaslov projektaIznos podrške (EUR)
Roditelji u akciji – Roda Zagovaranje za zdravstvenu skrb žena temeljenu na dokazima u doba pandemije COVID – 194,999.27
Udruga BIOMUključivanje javnosti u javne rasprave u postupcima zaštite okoliša u pandemijskim uvjetima4,489.82
Documenta – Centar za suočavanje s prošlošćuPotrebe stanovništva na područjima posebne državne skrbi u vrijeme pandemije4,970.34
Društvo “Naša djeca” Opatija Aktiviraj promjenu u svojoj zajednici – Nacionalni forum dječjeg vijeća Eurochild organizacije Hrvatske4,455.00
Udruga LudrugaZagovaranje i osnaživanje osoba s teškoćama mentalnog zdravlja, mapiranje potreba i razvoj usluga5,000.00
Udruga za razvoj umjetnosti, kulture i edukacije Korona kid 4,997.37
Forum za održivi razvoj – Zeleni prozorStudenti za studente – naš glas za dostojanstvo studentskog rada4,500.00
GENERATOR“MO-TI” – mobilni tim protiv diskriminacije, za dijalog i promicanje solidarnosti 4,846.00
Centar za mirovne studije

Podrška žrtvama nasilnih i nezakonitih protjerivanja iz Hrvatske4,850.09
POLITISCOPEPrivatnost u doba Corone4,973.25
ZELENA ISTRAVrt(AKT)ivizam4,746.27
Udruga DELTAI mene se pita! – glas Vijeća učenika u vrijeme COVID-194,997.18
DOMINE –Organizacija za promicanje ženskih pravaZagovaranje promjene lokalnih javnih politika prema ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji4,995.00
ŽENSKA MREŽA HRVATSKEZajedno za zaštitu i promicanje prava žena u Hrvatskoj4,999.47
Centar za edukaciju i informiranje potrošačaSmanjimo bacanje hrane za vrijeme pandemije COVID-194,930.00
Udruga građana “Pravica”Za Babine gore zdravlje4,918.00
Informativno pravni centarAktivna učionica za romsku populaciju5,000.00
Udruga za promicanje informatike, kulture i suživotaIKS PODRŠKA4,968.00
BIOVRT – U skladu s prirodomSjeme je naše ljudsko pravo!4,998.82
Isusovačka služba za izbjegliceMentalno zdravlje izbjeglica u lokalnim zajednicama pogođenim potresima i pandemijom4,965.54
Mreža mladih HrvatskeZajednica u centru – društveno-kulturni centri kao prostori zajedništva i slodarnosti4,986.69
Inkluzivna kuća ZvonoMobilna volonterska služba4,999.11
BLOK – Lokalna baza za osvježavanje kultureKultura na minimalcu – neće proći!4,972.00
Udruga PLANTažaZbrini masku4,959.82

Iznos raspoloživih sredstava na dan 02.07.2021.97,482.96 €
Što su Ad hoc akcijski projekti?

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

INFORMATIVNE RADIONICE ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE

Informativna radionice s radionicom popunjavanja prijavnog obrasca i obrasca proračuna za sve zainteresirane prijavitelje su održane:

  • 8. srpnja 2020. godine, online
  • 15. srpnja 2020. godine, online

Pitanja i odgovori su dostupni na stalnoj poveznici FAQ u izborniku Natječaji.

Podrška prijaviteljima – materijali

Prezentacija s informativne radionice za prijavitelje (online radionica 8. travnja 2021. godine)

Prezentacija s radionice popunjavanja prijavnih obrazaca za prijavitelje (online radionica 8. travnja 2021. godine)

Snimka info radionice i radionice popunjavanja prijavnih obrazaca za prijavitelje na Poziv za prijavu ad hoc akcijskih projekata (online radionica 8. travnja 2021. godine)

Snimka info radionice i radionice popunjavanja prijavnih obrazaca za prijavitelje na ponovno otvoreni Poziv za prijavu ad hoc akcijskih projekata (online radionica 8. srpnja 2020. godine)

Povečanje slova