Završili smo prvu fazu poziva za velike projekte!

Od 166 procijenjenih prijava projektnih sažetaka, 50 prijedloga za velike projekte je upućeno u drugu fazu.  Odabrane prijave doprinose specifičnim zahtjevima Programa i ovog Poziva – Specifična programska područja (demokracije i ljudskih prava; uključivanje mladih); specifična područja i potrebe za Hrvatsku (jačanje kapaciteta i održivosti sektora civilnog društva;  povećanje dosega na nerazvijena i deprivirana područja te na ranjive i marginalizirane ciljane skupine; osnaživanje i društveno uključivanje ranjivih skupina, uključujući Rome; jačanje interkulturnog dijaloga, s posebnim naglaskom na nacionalne manjine te međugeneracijska suradnja).

U drugu fazu upućeno je 19 prijava za učinak 1 Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva, 14 za učinak 2 Povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju i 17 za učinak 3 Ojačana demokratska kultura i građanska svijest, u ukupnoj vrijednosti od čak 7.121.204 eura. Podsjetimo, na raspolaganju je 3.150.000 eura za sva tri učinka. Svi projekti doprinose i učinku 4 Povećani kapaciteti i održivost civilnog društva (organizacija i sektora).

Popis projektnih ideja upućenih u fazu 2

Rok za podnošenje cjelovitih projektnih prijava je 21. kolovoza 2020. godine u 12 sati.

U skladu s uvjetima Poziva, tijekom razvoja cjelovitih projektnih prijava prijaviteljima će biti na raspolaganju dodatna podrška Upravitelja Fonda u obliku radionica i individualnih konzultacija.

Povečanje slova