Kako se prijaviti?

Informacije o trenutno otvorenim pozivima su dostupne na naslovnoj stranici u rubrici “Otvoreni Pozivi”. Indikativni datumi objave svih planiranih poziva su dostupni u rubrici “Natječaji”.

Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem na adrese e-pošte navedene u Uputama za prijavu na pojedini natječaj.

Za vrijeme otvorenih Poziva Upravitelj Fonda će provoditi informativne radionice i druge aktivnosti podrške potencijalnim prijaviteljima, a više informacija o tim aktivnostima možete pronaći u rubrici “Podrška prijaviteljima”.

Za sve dodatne informacije o postupcima prijave na pozive u okviru Fonda u Hrvatskoj možete nas kontaktirati na adresu e-pošte podrska@acfcroatia.hr.

Za dodatne informacije o postupcima prijave na Poziv za Ad hoc akcijske projekte možete nas kontaktirati na adresu e-pošte adhoc.podrska@acfcroatia.hr.

Povečanje slova