Podrška prijaviteljima

Savjetovanje

Svi zainteresirani prijavitelji mogu dobiti savjet tijekom provedbe Programa. Pomoći ćemo vam da bolje razumijete pojedini poziv i njegove ciljeve, poboljšate i nadogradite svoje ideje za projekt, razmišljate o projektnim partnerima i zajedno s vama riješiti dileme pri pisanju prijave te razumijevanju cjelokupnog postupka prijave.

Savjetovanja imaju za cilj savjetovati prijavitelja o unaprjeđenju i poboljšanju kvalitete projektne ideje. Upravitelj Fonda će kroz razgovor sa prijaviteljem provjeriti uklapala li se projekta ideja u Upute za prijavitelje na pojedini poziv te potaknuti prijavitelja na promišljanje o različitim područjima projektne prijave. Savjetovanja nisu prostor davanja savjeta jesu li projektna ideja, ciljevi, aktivnosti, indikatori uspjeha, partneri, ako ih ima, i ostali dijelovi projektne prijave relevantni te hoće li ih ocjenjivači projekata prihvatiti kao takve. Važno je to naglasiti zbog toga što je konačna odluka o relevantnosti projekta kao cjelina i svih njegovih dijelova, isključivo odluka neovisne vanjske ocjenjivačke komisije.

Savjetovanja vezana uz pojedini poziv za dostavu projektnih prijedloga i pripremu projekata dostupna su od dana objave poziva do 7 dana prije roka za podnošenje prijava(uključujući i sedmi dan). Za korištenje ove vrste podrške nužno je prije dogovora s nekom od organizacija Upravitelja Fonda pripremiti sažetak projektne ideje i/ili specifična pitanja i nedoumice vezane uz prijavu koja dostavljate prije samog savjetovanja. Na taj način želimo osigurati odgovarajuću pripremu i kvalitetu pružene podrške. Prilikom pripreme projektnog sažetka možete koristiti neki od predložaka sažetka projektne ideje za potencijalne partnere koji je sastavni dio natječajne dokumentacije svih poziva/natječaja Fonda. U nastavku su navedeni kontakti za savjetovanje te se obratite onoj organizaciji koja vam je regionalno najbliža.

Važno: Zbog aktualne situacije, molimo za dogovor oko savjetovanja koristiti isključivo kontakt podrska@acfcroatia.hr ili adhoc.podrska@acfcroatia.hr ako je riječ o aktivnostima podrške za prijavu na poziv za Ad hoc akcijske projekte. Aktivnost se i dalje provodi, no u sigurnom on-line okruženju.

Kontakti svih organizacija za mogućnost savjetovanja:

Zaklada Slagalica – Lorenza Jägera 20, 31000 Osijek, Hrvatska
Kontakt osoba: Jelena-Gordana Zloić, podrska@acfcroatia.hr

Zaklada SOLIDARNA – Trg kralja P. Krešimira IV 2, 10000 Zagreb, Hrvatska
adhoc.podrska@acfcroatia.hr

SMART – Blaža Polića 2/4, 51000 Rijeka, Hrvatska
smart@smart.hr

Informativne radionice

Informativne radionice će biti dostupne svim potencijalnim prijaviteljima projekata nakon objave svakog poziva. Na radionicama ćemo razgovarati prvenstveno o ciljevima Programa, prihvatljivim aktivnostima, partnerima te cjelokupnoj natječajnog proceduri. Informativne radionice će biti prostor za razmjenu ideja o tome kakvi projekti mogu postići ciljeve otvorenog natječaja. Informativne radionice će se održati na različitim geografskim područjima u Republici Hrvatskoj.

Sve najave i poziv za prijavu na informativne radionice biti će pravovremeno objavljene. Uz ovu stranicu, objave možete pratiti i na Facebook stranici Fonda.

Prije radionice molimo da pažljivo pročitate natječajnu dokumentaciju kako bi ste mogli što bolje pratiti i sudjelovati, jer radionica nije namijenjena samo i isključivo osnovnom predstavljanju uvjeta Poziva, već temeljnoj prezentaciji ciljeva i planiranih rezultata natječaja

Edukacijske radionice za prijavitelje projekata

Ova podrška će biti dostupna potencijalnim prijaviteljima projekata. Na radionicama će svi sudionici imati mogućnost provjeriti je li projektna ideja u skladu sa ciljevima i aktivnostima poziva, očekivanim rezultatima provedbe projekta te oformiti uspješna partnerstva u zajednici. Radionice će se provoditi za sve pozive na različitim geografskim područjima u RH. Radionice na temu planiranja, pisanje prijedloga projekta i izrada proračuna organizirati će se za natječaje za male i srednje projekte na različitim geografskim područjima Republike Hrvatske.

Sve najave i način prijave za edukacijske radionice biti će pravovremeno objavljene. Uz ovu stranicu objave možete pratiti na Facebook stranici Fonda.

Povečanje slova