Fond za aktivno građanstvo Hrvatska ponovno objavio Poziv za Ad hoc akcijske projekte

Fond za aktivno građanstvo Hrvatska 30. lipnja 2020. godine ponovno je objavio Poziv za Ad hoc akcijske projekte organizacija civilnog društva u vrijednosti od 1.000 do 5.000 EUR, u 100% iznosu potpore. Poziv je prvobitno bio otvoren 10. ožujka, a privremeno zatvoren 17. svibnja. U tom je razdoblju ugovoreno sedam projekata u ukupnom iznosu od 33.411,80 eura.

Poziv je usmjeren na građanske akcije kao brzi odgovor na hitnu situaciju ili trenutno utvrđene probleme, unutar prioritetnih područja programa koji utječu na građane i /ili organizacije civilnog društva. Predložene akcije trebaju opravdati potrebu za brzom reakcijom kao i sposobnost organizatora da brzo djeluju, na način koji otvara put za rješenje identificiranog problema, prijetnje ili prilika koje izviru iz hitne situacije, što se odnosi i na hitne situacije i potrebe povezane s aktualnom pandemijom Covid-19. Važno je naglasiti da ovaj Poziv NIJE namijenjen redovitim aktivnostima OCD-a koje NE zahtijevaju trenutnu reakciju u neočekivanoj, hitnoj situaciji. Sve informacije i natječajna dokumentacija o Pozivu za Ad hoc akcijske projekte nalaze se na www.acfcroatia.hr.

Podrška Ad hoc akcijskim projektima dostupna je kontinuirano tijekom cijelog razdoblja provedbe Programa, sve do 24. kolovoza 2023., pod uvjetom da raspoloživa sredstva nisu ranije iscrpljena. Ukupna alokacija za ovaj Poziv je 215.000 eura, a trenutno je raspoloživo ukupno 181.588 eura koji su usmjereni na tri programska prioriteta s definiranim raspoloživim iznosima: (1) ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva (72.211 EUR), (2) povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju (70.980 EUR) i (3) ojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman (38.397 EUR).

U svrhu što brže podrške, Poziv je organiziran u mjesečne cikluse prijava i odabira projekata koje provodi Povjerenstvo za odabir, a koji će se sastajati svaki 5. radni dan tekućeg mjeseca. Pristigle prijave na Poziv se otvaraju i obrađaju od 3. kolovoza 2020., a prvi sastanak Povjerenstva za odabir zakazan je za 7. rujna 2020. godine. Fond za aktivno građanstvo će za sve potencijalne prijavitelje 08. i 15. srpnja 2020. godine organizirati online informativne radionice i radionice popunjavanja obrazaca, kao i online konzultacije u malim grupama. Prijavitelji mogu postavljati pitanja na podrska@acfcroatia.hr s tim da će svi odgovori biti redovno objavljivani na web stranici Fonda.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (OCD-i) osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj. Svi prihvatljivi prijavitelji, partneri i projektni prijedlozi moraju slijediti načela zajedničkih vrijednosti poštivanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, uključujući prava osoba koje pripadaju manjinama (na temelju rase, etničke pripadnosti, spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili identiteta)[1].

Upravitelj Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj je Zaklada Slagalica iz Osijeka u suradnji sa Zakladom SOLIDARNA iz Zagreba, Udrugom za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke i Centrom za informiranje, suradnju i razvoj nevladinih organizacija – CNVOS iz Ljubljane, uz nadzor Ureda za financijske mehanizme (FMO), tajništvom sa sjedištem u Bruxellesu za tri donatorske zemlje Europskog gospodarskog prostora – Island, Lihtenštajn i Norvešku. Sve informacije o Fondu za aktivno građanstvo i Pozivu za Ad hoc akcijske projekte dostupne su na www.acfcroatia.hr.


[1] Članak 1.2. Protokola 38c o EGP i Norveškim financijskim mehanizmima (2014.-2021.) 

Povečanje slova