Ugovoreni su prvi Ad hoc akcijski projekti Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj

Između 27 Ad hoc akcijskih projekata upućenih u postupak procjene do 27. travnja ove godine, njih šest je 25. svibnja zaključilo ugovore o financijskoj podršci u ukupnom iznosu od 28.911,81 eura.

Riječ je o prijavama na Poziv 1 Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj koji je bio otvoren od 10. ožujka 2020. godine, privremeno je zatvoren 17. svibnja.

Ugovoreni su projekti sljedećih organizacija:

Programski učinak 1: “Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva

1. RODA – Roditelji u Akciji – Zagovaranje za zdravstvenu skrb žena temeljenu na dokazima u doba pandemije COVID 19

2. Udruga BIOM – Uključivanje javnosti u javne rasprave u postupcima zaštite okoliša u pandemijskim uvjetima

Programski učinak 2: “Povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju”

1. Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću – Adekvatni odgovori: potrebe stanovništva na područjima posebne državne skrbi u vrijeme pandemije

Programski učinak 3: “Ojačana demokratska kultura i građanska svijest”

1. Udruga za razvoj umjetnosti, kulture i edukacije – Korona kid

2. Društvo “Naša djeca” Opatija – Aktiviraj promjenu u svojoj zajednici – Nacionalni forum dječjeg vijeća Eurochild organizacije Hrvatske

3. Udruga Ludruga – Zagovaranje i osnaživanje osoba s teškoćama mentalnog zdravlja, mapiranje potreba i razvoj usluga u novonastalim uvjetima krize izazvane pandemijom COVID 19 i potresom u Zagrebu

Online provedbena radionica je održana 4. lipnja 2020. godine, a svi su projekti započeli s provedbom.

Sudionici prve provedbene radionice u okviru Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj
Povečanje slova