Podrška korisnicima

Edukacijske radionice za provoditelje projekata
Ova podrška će biti dostupna isključivo provoditeljima projekata u sklopu Fonda za aktivno građanstvo za male, srednje i velike projekte i projekte u sklopu Podrška za sektorske inovacije. Teme radionica će biti raznolike sa ishodima učenja koji će doprinijeti uspješnijoj provedbi projekata (programski i financijski). Tijekom natječaja održati će se radionice na teme: javnog zagovaranja, projektnog i financijskog menadžmenta, izvještavanja, organizacijskog razvoja i procjene kapaciteta organizacije, strategija i alata u povećanju vidljivosti i mjerenja učinka rada u zajednici, izrada komunikacijskog plana. Korisnicima i projektnim partnerima će biti dostupan i Program jačanja liderstva kroz modularni program edukacije.

Sve najave i način prijave za edukacijske radionice bit će pravovremeno objavljene. 

Mentorska podrška za provoditelje projekata
Mentorska podrška pružit će se provoditeljima projekata u području organizacijskog razvoja, mobiliziranja zajednice i javnog zagovaranja. Mentoriranje će se odvijati kroz proces razmijene znanja uz primjere dobre prakse. Mentorska podrška će biti dostupna svim korisnicima i partnerskim organizacijama uključenima u provedbu Ad-hoc akcijskih projekata te malih i srednjih projekata.

Sve najave i način prijave za mentorsku podršku biti će pravovremeno objavljene. 

Povečanje slova