Univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge u Hrvatskoj: model izvedivosti

Predstavljamo Vam publikaciju Univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge u Hrvatskoj: model izvedivosti. U publikaciji je predstavljen model za postizanje univerzalne dostupnosti socijalnih usluga oko kojih postoji konsenzus stručnjaka da su prioritetne za različite skupine korisnika. Publikacija nudi odgovor na dva važna pitanja: 1) koliki je udio građana za koje možemo očekivati da imaju potrebu za određenom uslugom te 2) koji su resursi potrebni da bi svi građani u potrebi imali dostupne temeljne socijalne usluge.

Publikacija, čije su autorice Ana Opačić i Dragana Knezić, predstavlja jedinstven prikaz stanja socijalnih usluga u Hrvatskoj te nudi doprinos cjelovitom razvoju socijalnih usluga na temelju znanstvenih i stručnih podataka.

Što su socijalne usluge?

Socijalne usluge, u ovoj publikaciji, određujemo kao sve aktivnosti koje pridonose kvaliteti života i socijalnom uključivanju građana koje tradicionalno smatramo ranjivima, temelje se na dobrovoljnosti i individualiziranom pristupu i imaju cilj omogućiti korisniku/ci život u obitelji i lokalnoj zajednici. Predložena je tipologija socijalnih usluga, u kojoj su prepoznata četiri osnovna tipa na temelju svrhe i razini institucionalizacije te klasifikacije socijalnih usluga prema intenzitetu rada s korisnikom i modalitetu pružanja. Ovakav pristup nudi sveobuhvatni i multidimenzonalni okvir za razumijevanje socijalnih usluga u njihovoj raznovrsnosti i dinamičnom razvoju.

U studiji su detaljno izloženi postupak i metodologija postizanja stručnog konsenzusa o socijalnim uslugama koje, zbog svoje važnosti za kvalitetu života i zdravlje korisnika, spadaju u temeljni paket i trebaju predstavljati standard – biti univerzalno dostupne. Također je predstavljen niz analitičkih koraka u svrhu projekcije potencijalnog broja korisnika svake temeljne socijalne usluge te procjene stručnih i ostalih resursa, potrebnih za njihovo pružanje.

Koliko ljudi je potrebno?

Izračun pokazuje da je za osiguravanje temeljnih socijalnih usluga, koje se trebaju pružiti u lokalnoj zajednici, potrebno okvirno:

  • 5824 visoko obrazovanih profesionalnih pomagača 
  • 2573 stručnjaka u odgoju i obrazovanju 
  • 13607 stručnjaka iz sektora zdravstva, od čega 9734 njegovatelja/ica 
  • 4348 neprofesionalnih pomagača 
  • 21 695 para-profesionalnih pomagača u sektoru skrbi od kojih najveći udio za pružanje usluga pomoći u kući – 12139
  • 6229 volontera

Kako bi temeljne socijalne usluge bile zajamčene, pored ljudskih i financijskih resursa, neophodna je promjena u upravljanju, funkcionalno povezivanje usluga u različitim sektorima i dijeljenje resursa. U publikaciji predlažemo koordinirani sustav podijeljene odgovornosti, u kojemu će se aktivirati različiti dionici na nacionalnoj i lokalnoj razini, u cilju postizanja cjelovite dostupnosti socijalnih usluga za najranjivije pripadnike/ce društva u Republici Hrvatskoj.

Projekt ZAJEDNICE UKLJUČUJU – Inicijativa za univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge u zajednici je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj,  a nositelj je Rehabilitacijski centar za stres i traumu.

Povečanje slova