Ugovorene su prve bilateralne inicijative

Koncem veljače ove godine je otvoren ograničeni poziv za prijavu bilateralnih inicijativa, a od jučer imamo i prve odobrene i ugovorene inicijative!

Centar za građanske inicijative iz Poreča provodi projekt “Seksizam naš svagdašnji“, a odobrena bilateralna inicijativa uključuje jačanje kapaciteta i prijenos dobrih praksi i iskustva feminističkih organizacija s Islanda.

Riječka udruga “PaRiter” će u partnerstvu s norveškom organizacijom Likestillingssenteret KUN, nadograditi projekt “Zdrave veze“, a ključne aktivnosti su radionice za LGBTIQ+ mlade na temu seksualnog uznemiravanja, rodno uvjetovanog nasilja i sigurnosti u javnom prostoru s posebnim fokusom na festivalsku kulturu te radionica za OCD-e za prepoznavanje i reagiranje na uznemiravanje i nasilje u javnom prostoru.

U procesu ugovaranja je i treća bilateralna inicijativa HURID-a, a više detalja o tomu uskoro!

Na raspolaganju je još 41.007,98 € za bilateralne inicijative, a prijave su moguće do iskorištenja sredstava ili do kraja listopada ove godine.

Povečanje slova