Rezultati Poziva 5 za srednje projekte

Prezentacija

Upravitelj Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj je 25. svibnja 2022. godine donio odluku o odabiru projekata u okviru Poziva za srednje projekte. Odluka je donesena na temelju preporuke Povjerenstva za odabir koje je na sastanku održanom 23.5.2022. godine razmotrilo bodovnu listu i rezultate neovisne stručne procjene zaprimljenih cjelovitih projektnih prijava u drugom koraku Poziva.

U drugi korak Poziva upućeno je 100 projektnih sažetaka u dvije grupe. Prema utvrđenom bodovnom pragu, ostvarenim rezultatima u postupku neovisne stručne procjene te raspoloživim sredstvima za pojedine Učinke, Povjerenstvo za odabir predložilo je za financiranje ukupno 21 projekt u Grupi 1 te 24 projekta u Grupi 2 u ukupnoj vrijednosti zatražene finacijske podrške od 2.704.713,48 €. Na rezervnu listu je uvršteno šest projekata u Grupi 2.

Popisi projekata preporučenih za financijsku podršku su u nastavku:

Popis projekata preporučenih za finacijsku podršku – Grupa 1

Popis projekata preporučenih za finacijsku podršku – Grupa 2, učinak 1

Popis projekata preporučenih za finacijsku podršku – Grupa 2, učinak 2

Popis projekata preporučenih za finacijsku podršku – Grupa 2, učinak 3

Popis projekata na rezervnoj listi – Grupa 2, svi učinci

Povečanje slova