Regionalna radionica “Vodstvo za održivost kroz dijeljenje znanja”

Regionalna radionica ACF Hrvatska i Slovenija pod nazivom Vodstvo za održivost kroz dijeljenje znanja” će se održati u Metliki, Slovenija, od 04. do 06. listopada. Cilj ove radionice je okupiti raznoliku i dinamičnu grupu od 36 voditelja i voditeljica OCD-a, i to onih s bogatim iskustvom (18 osoba) i oni koji su tek krenuli voditi organizacije (18 osoba), a kako bi poboljšali svoje sposobnosti upravljanja i kako bi se potaknulo dijeljenje znanja unutar sektora civilnog društva u Hrvatskoj i Sloveniji kroz stvaranje prostora za istraživanje, samorefleksiju, razmjenu i posljedično – učenje novih znanja i vještina.

Tijekom ove sveobuhvatne radionice u trajanju od dva i pol dana imat ćete priliku sudjelovati u različitim treninzima i interaktivnim raspravama koje će voditi tim iskusnih praktičara, trenera i stručnjaka za organizacijski razvoj i vodstvo.

Organizatori radionice će pokriti sve troškove puta i smještaja sudionika.

Fokus radionice je usmjeren na iduće ciljeve:

  • Poboljšanje razumijevanja važnosti vodstva u osiguravanju organizacijske učinkovitosti i održivosti organizacija civilnog društva koje rade na ljudskim pravima
  • Povećanje znanja o stilovima vodstva, ulogama i kompetencijama relevantnim za organizacije civilnog društva koje djeluju u nestabilnom okruženju te su usmjerene na ljudska prava i zajednicu
  • Promicanje svijesti i otvorenosti prema međusobnom učenju/dijeljenju znanja kao ključnoj komponenti izgradnje liderskih kapaciteta i kompetencija u organizacijama.
  • Unapređenje vještina koje poboljšavaju kolegijalno učenje, uključujući davanje povratnih informacija, mentorstvo, formate grupnog učenja i job shadowing
  • Dinamiziranje odnosa i potencijala za intenzivnije peer učenje i mentorstvo preko iskusnih i novih lidera unutar i diljem dviju zemalja.

Treninzi će biti osmišljeni tako da zadovolje potrebe i iskusnih i novih voditelja i voditeljica.

  1. Za iskusne voditelje i voditeljice fokus radionice će biti na podizanju kapaciteta za mentoriranje, kompetencije za transformiranje i prilagodbu modela vodstva, s naglaskom na važnost vođenja i inovacija za dugoročnu stabilnost i razvoj civilnog sektora.
  2. Voditelji i voditeljice s manje iskustva će imati koristi od treninga koji će ih upoznati s različitim ulogama u vodstvu, participativnim pristupima vođenju, nužnim komunikacijskim vještinama, koordinacijom timova te monitoringom i izgradnjom vanjskih partnerstava.

Regionalni tim trenera i trenerica čine:

Alenka Oblak (Slovenija) podržava procese promjena, kreativnost i aktivaciju svih uključenih u pristupe neformalnog obrazovanja, kako bi se oslobodio potencijal za zajedničko stvaranje i bolje i ostvarive ideje. Pomaže različitim organizacijama i zajednicama u Sloveniji i inozemstvu (u području rada s mladima, inkluzije, poduzetništva, rukovođenja, obrazovanja i razvojem lokalnih zajednica) s pristupima koji se temelje na Art of hosting and harvesting conversations, nenasilne komunikacije, utjelovljenja, grafičkoj facilitaciji, pustolovnom učenju, učenju u prirodi. Njezina je uloga sukreirati procese za napredovanje uključivanjem svih dionika. Alenka je i predsjednica Društva facilitatora Slovenije.

Lidija Đukes (Hrvatska) aktivna je u civilnom sektoru od 1996. godine kada se kao studentica uključila u Antiratne kampanje Hrvatske. Od tada je uključena u rad različitih organizacija civilnog društva, jedna je od osnivačica Volonterskog centra Zagreb i radila je na uspostavi pravnog okvira za volontiranje. Aktivno prati politike za mlade na europskoj razini te je bila uključena u proces donošenja prvog Nacionalnog programa za mlade. Trenutno radi u Mreži mladih Hrvatske, udruzi koja okuplja više od 70 udruga mladih te obnaša funkciju potpredsjednice Nadzornog odbora Udruge GONG. Lidija se aktivno kontinuirano educira u području neformalnog obrazovanja, participativnog učenja i odlučivanja. Radi kao trenerica i voditeljica u javnom i neprofitnom sektoru od 2000. godine, uglavnom na poslovima strateškog upravljanja, procesa donošenja odluka, organizacijskog upravljanja, projektnog upravljanja, menadžment, fundraisings i financijsko upravljanje, rad s mladima itd. Ponosna je majka dva dječaka. Slobodno vrijeme ispunjava planinarenjem i kampiranjem, boravkom u prirodi. Iako je Lidija stručnjakinja u brojnim područjima vezanim uz organizaciju, njezina prva ljubav bila je – kemija.

Saša Kronegger (Slovenija) provodi obuku i moderira procese za različite klijente. Treninzi koje provodi su primarno usmjereni na stvaranje suradničkih okruženja, poboljšanje komunikacije na međuljudskoj i međugrupnoj razini, te podržavanje onih s manje iskustva (volonteri, pripravnici, novozaposleni, novoizabrani, oni koji tek ulaze na tržište rada) i oni koji zbog različitih okolnosti imaju manje mogućnosti za integraciju u društvo. Ključne niti koje povezuju rad s različitim grupama su promicanje aktivne suradnje i inicijative te stvaranje inkluzivnih okruženja u kojima pojedinci mogu pridonijeti zajedničkim ciljevima. Kao voditelj radi s različitim skupinama dionika. Posljednjih godina moderirao je rad grupa djelatnika u raznim organizacijama, kandidata za političke funkcije, djece i adolescenata te grupa koje žele promijeniti stanje u svojim lokalnim zajednicama.

Radionica će pružiti široke mogućnosti za peer učenje i neformalno umrežavanje kroz individualan rad i rad u malim grupama, samorefleksiju i integraciju sadržaja obuke. Ove interakcije će dodatno poboljšati cjelokupno iskustvo učenja i potaknuti smislene veze među sudionicima. Radni jezici su hrvatski i slovenski te će biti osigurana podrška za prijevod.

Online prijavnicu ispunite ovdje najkasnije do 28. rujna do 17:00 sati. Procjena vremena potrebnog za ispuniti prijavnicu je 6 min. S obzirom na to da je broj sudionika i sudionica ograničen (do 24 sudionika i sudionica iz Hrvatske), potičemo Vas da ispunite prijavnicu što je prije moguće i temeljito ispunite obrazac. Kriterij odabira za radionicu uključuje programsko  područje i geografsku raznolikost grupe, ravnotežu iskusnih i manje iskusnih voditelja i voditeljica, rodnu raznolikost i motivaciju kandidata i kandidatkinja da se aktivno uključi u peer učenje tijekom i nakon radionice.

Povečanje slova