Radni sastanak za poticanje bilateralne suradnje (Online Matchmaking Event) – 24.4.2020.

Radni sastanak za poticanje bilateralne suradnje (Online Matchmaking Event) u okviru Fonda za aktivno građanstvo u Republici Hrvatskoj će se održati u petak, 24. travnja 2020, od 12 do 14 sati.

Ovaj radni sastanak pripremljen je u suradnji  između Upravitelja Fonda za aktivno građanstvo u Republici Hrvatskoj s Norveškim Helsinškim odborom za ljudska prava i Islandskim centrom za ljudska prava.

Cilj ovog sastanka je omogućiti i olakšati povezivanje i bilateralnu suradnju organizacija civilnog društva (OCD) iz Hrvatske s organizacijama civilnog društva iz zemalja donatora (Island, Norveška i Lihtenštajn). Potičemo razvoj postojećih partnerstava i ostvarivanje novih!

Bit će to prilika za razmjenu iskustava i najboljih praksi za ostvarivanje kvalitetne i uspješne bilateralne suradnje u područjima ljudskih prava, demokracije, ravnopravnosti spolova, socijalne pravde i osnaživanja ranjivih skupina.

Sastanak je namijenjen onim organizacijama koje se planiraju prijaviti ne jedan ili oba trenutno otvorena natječaja: Poziv 1 za Ad hoc akcijske projekte i Pozivom 2 za velike projekte.

Više informacija o natječajima možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://acfcroatia.hr/natjecaji/

Petnaest  organizacija već je iskazalo interes za bilateralnu suradnju i partnerstvo. Ovaj će događaj omogućiti razmjenu i raspravu o trenutnim situacijama u civilnom sektoru u Hrvatskoj i državama donatorima te daljnju raspravu o planiranim i/ili preporučenim aktivnostima koje bi mogle osnažiti uključene organizacije i njihove ciljne skupine kao i civilni sektor u cjelini.

Ako ste zainteresirani, registrirajte se putem e-pošte na podrska@acfcroatia.hr  do 22. travnja 2020. godine. Moguće je uključiti još nekoliko sudionika!

Svi prijavljeni sudionici će najkasnije do 23. travnja 2020. godine dobiti e-poštu s poveznicom za sastanak putem ZOOM aplikacije.

Radni jezik sastanka je engleski. U nastavku je planirani Dnevni red.

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se Marini Škrabalo iz Zaklade za ljudska prava i solidarnost – SOLIDARNA na marina.skrabalo@solidarna.hr  ili Branki Kaselj iz Zaklade Slagalica na Branka.kaselj@zaklada-slagalica.hr  

Dnevni red

Uvod – 15 minuta

• predstavljanje NVO-a za FO, FMO i fokusne točke u Norveškoj i Islandu,

• Kratki pregled svrhe i funkcioniranja bilateralne suradnje u ACF Hrvatska

• Pregled iskaza interesa (ppt prezentacija, popis svih organizacija koje su izrazile interes)

Razmjene u malim skupinama organizirane kroz paralelne tematske sesije – 45 min

• Od sudionika se traži da izraze sklonost sudjelovanju u tematskoj sesiji putem internetske ankete dostupne na usluzi Zoom

• Napomena: u slučaju interesa moguće je organizirati i dva kruga od po 30 min tematskih sesija, tako da svaki sudionik može sudjelovati u više od jedne tematske razmjene

Zaključak – 15 min

• kratke povratne informacije iz malih skupina i pojašnjenja o sljedećim koracima u razvoju partnerstva

Rezervno vrijeme: 15 min – u slučaju da je potrebno više vremena za tehnička pojašnjenja ili razmjenu malih skupina

Povečanje slova