PRITISAK ZA PRISTUP: „Pristupačni smo onoliko koliko vidimo osobe s invaliditetom u svakodnevnom životu“

Na završnoj konferenciji projekta „Pritisak za pristup“ kojeg provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije s partnerima razgovarali smo s voditeljicom projekta Mijom Mihić i zamjenikom pravobranitelja za osobe s invaliditetom Darijem Jurišićem. Oboje ističu kako su aktivnosti u sklopu projekta bile važne za jačanje položaja osoba s invaliditetom u društvo no da još uvijek moramo raditi na različitim razinama zagovaranja i promoviranja položaja OSI.

Projekt „Pritisak za pristup“ imao je za cilj unaprijediti poštivanje ljudskih prava i zaštitu prava osoba s invaliditetom kroz zagovaranje njihovih temeljnih prava na jednako postupanje, a tijekom projekta provedene su i zagovaračke te medijske kampanje. Partneri na projektu su Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco – Moto“, Policijska uprava Brodsko-posavska, Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, Društvo oboljelih od multiple skleroze Sisačko-moslavačke županije i Udruga Artepunkt Skandinavia.

„Prije nego smo krenuli s planiranjem projekta i njegovih aktivnosti razgovarali smo sa članovima partnerskih organizacija kako bi na što kvalitetniji način pristupili izazovima s kojima se osobe s invaliditetom i njihove obitelji te članovi užeg okruženja nalaze. Bilo nam je jako važno osluškivati njihove potrebe i kreirati kampanje koje odgovaraju stvarnom stanju na terenu.“  – istaknula je voditeljica projekta Mia Mihić.

Tijekom projekta provedena je kampanja „Želiš li se mijenjati za mjesto?“ u sklopu koje su izrađene personalizirane ploče s članovima partnerskih organizacija te izrađene preporuke koje su proslijeđene široj javnosti. „Ako i na trenutak zastanete na parkirno mjesto predviđeno za osobe s invaliditetom otežavate njihovo svakodnevno kretanje jer nikada ne znate kada će im to mjesto zatrebati dok vi obavljate nešto „na brzinu.““  – dodala je Mihić.

Zagovaračka kampanja zdravstvena rehabilitacija uz partnersku organizaciju Pravobranitelja za osobe s invaliditetom otvorila je pitanje pravovremene rehabilitacije osobama koje boluju od multiple skleroze – „Uz podršku zamjenika pravobranitelja za osobe s invaliditetom Darija Jurišića kreirane su smjernice za ostvarivanje prava na rehabilitaciju koji su upućene Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i Ministarstvu zdravstva koji je posljedično uputio HZZO na kreiranje protokola za ostvarivanje prava na rehabilitaciju.“

„Kroz kampanju arhitektonska pristupačnost željeli smo pojasniti jednostavne načine primjene i prilagodbe prostora osobama s invaliditetom kako bi što manje bile isključene iz uobičajenih aktivnosti u životu poput odlaska u kino ili muzej. Najmanja stepenica njima predstavlja problem.“ – dodaje Mihić i ističe kako su održane su i radionice s vlasnicima objekata te lokalnih i regionalnih ureda turističkih zajednica ali zaključuje kako brojka sudionika treba biti veća. No, može se istaknuti kako se situacija na razini Republike Hrvatske donekle poboljšava jer su već neki hotelski objekti počeli raditi na pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Poslovni subjekti još uvijek nemaju jasnu sliku što točno znači osiguravanje pristupačnosti osobama sa invaliditetom. Samo jedna stepenica njima znači nepristupačan objekt, često se ne obraća pozornost na važnost prilagođavanja sanitarnih čvorova osobama s invaliditetom i samim time se ne razmišlja o njihovom dostojanstvu. Zaboravljamo da su i oni veliki potrošači i da osiguravanje pristupačnosti znači i dodatnu zaradu.“  Pozitivna promjena ipak se dogodila na dva objekta u Slavonskom Brodu, a izrađen je i priručnik o pravilnom pristupu za osobe s invaliditetom.

Na pitanje s kojim su se poteškoćama susretali tijekom provedbe projekta Mihić odgovara – „Kreiran je promotivni video te brošura koja je poslana svim uredima turističkih zajednica na razini Hrvatske, no nažalost, samo je Turistička zajednica Brodsko-posavske županije objavila istu na svojim stranicama. Ovo znači da se još uvijek mora raditi na osvještavanju poslovnih subjekata o izazovima s kojima se u svakodnevnom životu susreću OSI.  2025. godine na snagu stupa Pravilnik o građevinama u kojemu će biti uvjetovana prilagodba osobama s invaliditetom, no i dalje moramo utjecati na različite načine. Uskoro nam dolazi super izborna godina i možda je upravo ona dobra prilika za to.“

Partner na projektu bio je i Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom, a zamjenik pravobranitelja Darijo Jurišić sudjelovao je u provedbi različitih zagovaračkih i savjetodavnih radionica te na završetku projekta ističe – „Ovaj projekt oslikava život osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Podrazumijevamo različite stvari koje OSI zapravo vide kao izazove, a to utječe na njihovu kvalitetu života. Kroz manje promjene možemo doći do velikih – to je poruka projekta.“

Ured pravobranitelja je nezavisno državno tijelo koje koristi Ustav Republike Hrvatske, zakonodavni okvir i različite nacionalne i međunarodne dokumente i konvencije kako bi utjecali na to da društvo postane društvo jednakih mogućnosti, kako u obrazovanju i na tržištu rada, tako i u svakodnevnom životu koje uključuje turističke, sportske i kulturne događaje.  „Naša je uloga ukazivati na pravni okvir, koji je u RH zapravo dobro postavljen no praksa je nešto drugo – u ovom trenutku to zapravo nije usklađeno s međunarodnim obavezama koje smo preuzeli. Moramo još puno toga učiniti, a vezano je uz načine kako omogućiti osobama s invaliditetom različita prava na koje se država obvezala.“.

Jurišić ističe kako je socijalno stanovanje problem čitave populacije, a osobe s invaliditetom žive život i probleme društva u cjelini s različitim specifičnostima. „Postajemo sve starije društvo, sve je više jednočlanih kućanstava, a pravo na odgovarajuće stanovanje postaje veliki izazov. Osobe bez odgovarajuće podrške moraju prodavati stanove i odlaziti u domove, a činjenica je da se zapravo svi najbolje osjećamo u poznatoj okolini. Stanovanje osoba s invaliditetom je nešto o čemu moramo razmišljati ne samo zbog njih nego zbog društva u cjelini. Pristupačnost nije važna samo osobama s invaliditetom već i osobama starije životne dobi, roditeljima s djecom i sl.“

Na pitanje od koga trebamo učiti i čije primjere dobre prakse trebamo slijediti Jurišić odgovara – „Svaka sredina je prilagođena svojim okolnostima. Skandinavske zemlje možda jesu primjeri dobre prakse ali mi trebamo težiti svojim rješenjima. Mi volimo reći da je neka sredina prilagođena onoliko koliko često vidite osobe s invaliditetom na ulici. Moramo se prilagođavati potrebama koje se svakodnevno mijenjaju, no još uvijek nismo zadovoljni sa situacijom na terenu jer neke javne institucije nemaju prilagođene uvjete za osobe s invaliditetom, a upravo one trebaju biti primjer drugima. Pristupačnost kao takva nije dovoljna ako i dalje osobe s invaliditetom trebaju asistenciju, moramo im omogućiti da samostalno rade stvari u onoj mjeri u kojoj oni to najbolje mogu.“ zaključuje Jurišić.

Projekt „Pritisak za pristup“ financiran je sredstvima iz Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, u sklopu Poziva za prijavu srednjih projekata. Ukupna vrijednost projekta iznosi 88.390,14 EUR.

Povečanje slova