Odabrani su veliki projekti ACF Hrvatska!

Dovršen je najveći natječaj Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj! Poziv za velike projekte otvoren je 10. ožujka ove godine s raspoloživim fondom od čak 3.15 milijuna eura, a Upravitelj Fonda je 20. listopada donio odluku o financiranju 19 velikih projekata u sva tri programska učinka.

U drugi korak Poziva, u srpnju ove godine, upućeno je 50 projektnih sažetaka. U roku za podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga zaprimljeno je ukupno 46 prijava te 2 prijave izvan roka. Ukupno je procijenjeno 46 projektnih prijava: 18 u okviru programskog učinka 1 “Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva”, 13 u programskom učinku 2 “Povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju” te 15 u programskom učinku 3 “Ojačana demokratska kultura i građanska svijest i građanski angažman”. Prema utvrđenom bodovnom pragu, ostvarenim rezultatima u postupku neovisne stručne procjene te raspoloživim sredstvima unutar svakog programskog učinka, Povjerenstvo za odabir predložilo je Upravitelju Fonda ukupno 19 projekata za financiranje. Na rezervni popis uvršteno je 6 projekata (po 2 u svakom programskom učinku). Za financijsku podršku projektima predloženo je 10 projekata u učinku 1, 5 u učinku 2 te 4 u učinku 3. Čak 17 projekata uključuje i partnerstvo s organizacijama iz donatorskih zemalja.

Popis odabranih projekata pogledajte ovdje.

Povečanje slova