Poziv za prijave na online savjetovanje za prijavitelje na Poziv za projekte sektorskih inovacija

Pozivamo zainteresirane organizacije civilnog društva koje se namjeravaju prijaviti na Poziv za projekte sektorskih inovacija da iskoriste mogućnost grupnih online savjetovanja koja će se održati u sljedeća tri termina:

  • Ponedjeljak 21. rujna od 10h do 11.30h
  • Utorak 22. rujna od 10h do 11:30h
  • Srijeda 23. rujna od 10. do 11:30h

Online savjetovanja će se održati u malom grupnom formatu (do 5 sudionika iz više organizacija), s time da na savjetovanju u ime jedne projektne prijave može sudjelovati  najviše 3 osobe, optimalno iz vodeće i partnerskih organizacija, okupljenih oko iste projektne ideje.

Online savjetovanja će se fokusirat na sadržajni aspekt projekta, odnosno na podršku u  razumijevanju svrhe i prioriteta ovog Poziva usmjerenog na oblikovanje  inovativnih i održivih odgovora na detektirani  sektorske izazov/e putem partnerskog djelovanja OCD-a te u suradnji s drugim sektorima.

U slučaju povećanog  interesa, Upravitelj Fonda će uvesti i dodatne termine savjetovanja.

Rok za prijave na savjetovanje je četvrtak 17. rujna u 16 sati na adresu e-pošte podrska@acfcroatia.hr

Potvrdu  termina savjetovanja  svi prijavljeni dobit će u petak 18. rujna do 12h.

Molimo da u prilikom prijave za savjetovanje navedete:

  • Naziv organizacije  u ulozi potencijalnog prijavitelja
  • Radni naziv projekta u pripremi te glavni/e sektorski izazov/e izazove na koje on želi odgovoriti  projektom
  • Najmanje 2 od predložena 3 termina koja vam odgovaraju

Imena, naziv organizacije i adrese e-pošte osoba koje se prijavljuju na sektorsko savjetovanje (najmanje 1, a najviše 3 osobe).

Povečanje slova