Poziv na radionicu: Vještine javnog zagovaranja s primjerima uspješnih građanskih akcija uz podršku Ad hoc poziva

Najavljujemo i pozivamo na prijavu na online radionicu Fonda za aktivno građanstvo Hrvatska koja će se održati u srijedu, 2. studenoga 2022., od 10h do 12h, putem Zooma.

Radionica je posvećena vještinama javnog zagovaranja temeljem primjera uspješnih zagovaračkih akcija koje su provele organizacije civilnog društva uz financijsku podršku Fonda.  Na radionici ćete dobiti i više informacija o postupku prijave i kriterijima odabira projekata na trajno otvorenom Pozivu za ad-hoc akcijske projekte Fonda. (Sljedeći rok za podnošenje prijava je 25. studenoga!)

Radionica je otvorena svim aktivnim građanima i građankama koji djeluju kroz građanske inicijative i organizacije civilnog društva na razvoju demokratskog, pravednog i uključivog društva i zajednice, u skladu s vrijednostima Fonda[1].

  • Na radionicu se mogu prijaviti i bivši i aktualni korisnici programa Fonda. Na prijavu posebno ohrabrujemo i potičemo sve nedavno ugovorene provoditelje ad-hoc i malih projekata Fonda da iskoriste ovu priliku za stjecanjem praktičnih zagovaračkih znanja i vještina!
  • Dobro su došli i svi koji  trenutno ne koriste sredstva  Fonda, no žele postati hrabriji i uspješniji u javnom zagovaranju  i saznati više o podršci Fonda za ad-hoc akcijske projekte.

Radionicu će voditi Marina Škrabalo iz Zaklade SOLIDARNA, članica tima za jačanje kapaciteta Fonda u Hrvatskoj. Program će uključiti interaktivno izlaganje, plenarnu raspravu  i strukturirani rad u malim grupama.

Plan rada

  • 10:00 – 10:30    Što je javno zagovaranje i kako mu uspješno doskočiti?
  • 10:30 – 11:00    Dobre prakse javnog zagovaranja i pouke za buduće zagovarače
  • 11:00 – 11:45    Zagovaračka „klinika“ u malim grupama
  • 11:45 – 12:00    Izvori podrške zagovaračkim akcijama putem ACF Hrvatska

Molimo da prijavnicu za radionicu ispunite najkasnije do petka, 28. studenoga, do kraja dana, uz napomenu da naradionici može sudjelovati i više osoba iz iste organizacije.

Prijavnicu za radionicu možete ispuniti na: https://www.surveymonkey.com/r/prijavnica_ACF_2-11-2022. Poveznicu za registraciju i pristupanje radionici na Zoom-u dobit ćete u ponedjeljak 31. 10. do podneva,  na adresu e-pošte koju ste naveli u prijavnici.


[1] ProgramFonda za aktivno građanstvo temelji se na zajedničkim vrijednostima poštivanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina.

Povečanje slova