Potpisana tri nova ugovora za Ad hoc akcijske projekte

Potpisana su tri nova ugovora o financijskoj podršci za Ad hoc akcijske projekte u okviru Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj prema Pozivu koji je otvoren od 30. lipnja 2020. godine. Riječ je o projektu udruga DOMINE – Organizacija za promicanje ženskih prava pod nazivom “Zagovaranje promjene lokalnih javnih politika prema ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji”ukupne vrijednosti od 4,995.00 EUR, Ženska mreža Hrvatske pod nazivom “Zajedno za zaštitu i promicanje prava žena u Hrvatskoj”, ukupne vrijednosti projekta od 4,999.47 EUR i Udruge DELTA pod nazivom “I mene se pita! – glas Vijeća učenika u vrijeme COVID-19”, ukupne vrijednosti projekta od 4,997.18 EUR. Financijska podrška Fonda za aktivno građanstvo iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Čestitamo organizacijama i želimo uspješnu provedbu te se veselimo rezultatima projekata!

Više informacija o Pozivu za Ad hoc akcijske projekte možete pronaći OVDJE.

Povečanje slova