Otvorena su dva nova poziva Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj

Od 1. ožujka do 2. svibnja ove godine, organizacijama civilnog društva u Republici Hrvatskoj dostupna su dva poziva za financijske podrške zahvaljujući financijskim mehanizmima Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške.

Poziv za male projekte se otvara po drugi put, a usmjeren je na vremenski nešto kraće intervencije u lokalnim ili tematskim zajednicama u jednom od programskih područja podrške Fonda. Posebno potičemo prijave manjih, lokalno usmjerenih organizacija kojima su na raspolaganju financijske podrške do 15.000 eura. Planirano je podržati 22 projekta. Više informacija i natječajna dokumentacija dostupni su na https://acfcroatia.hr/mali-projekti/

Novost u kalendaru poziva Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj je Poziv za organizacijske podrške koji je rezultat dodatne alokacije Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške, a za što je Upravitelj Fonda jučer, 28. veljače 2022. godine, službeno potpisao dodatak Ugovoru o provedbi Programa!

Organizacijske podrške namijenjene su OCD-ima koji djeluju u jednom od dva programska područja podrške Fonda, specifično odabrana radi prepoznatih potreba za strateškom podrškom. Podloga za prijavu je strateški plan organizacije, a za 20 mjeseci koliko podrška traje, organizacije će moći dobiti paušalni iznos od 60.000 eura. Na raspolaganju je ukupno 420.000 eura, odnosno planirano je podržati 7 OCD-a. Više informacija i natječajna dokumentacija dostupni su na https://acfcroatia.hr/organizacijska-podrska/

Povečanje slova