Konferencija: “Nejednakost u obrazovanju”

Upravitelji programa Fonda za aktivno građanstvo ACF Grčka i ACF Bugarska pozivaju na dvodnevnu regionalnu konferenciju o suradnji na temu “Nejednakosti u obrazovanju” koja će se održati u Ateni 20. i 21. ožujka 2024. godine.

Događaj će okupiti Upravitelje fondova, organizacije civilnog društva, nacionalne, regionalne, europske i međunarodne aktere i dionike kroz panel rasprave i interaktivne aktivnosti. Događaj ima za cilj razmijeniti dobre prakse i inovativne pristupe inkluzivnom obrazovanju rješavanjem nejednakosti u obrazovanju. Poseban naglasak konferencije je na obrazovanju ranjivih skupina, uključujući djecu izbjeglica i migranata, djecu Rome i djecu s teškoćama u razvoju.

Zainteresirani za sudjelovanje mogu ispuniti prijavnicu najkasnije do 31. siječnja 2024. godine.

Iz Hrvatske će moći sudjelovati do tri osobe i ako će biti kvalitetnih kandidata, jedan govornik/ca. Ključni kriterij za odabir sudionika je aktivno iskustvo u temama Konferencije i motivacija. Za sve koji će sudjelovati na ovom događaju, svi troškovi sudjelovanja, putovanja i smještaja će biti u cijelosti pokriveni iz fonda za Regionalne inicijative civilnog društva.

Više informacija o Konferenciji pronađite ovdje.

Povečanje slova