Edukacija o strateškom pripovijedanju: Odlična prilika za razmjenu znanja i umrežavanje organizacija!

(Zagreb, 27.10.2021.) Nakon mnogobrojnih ZOOM-ova i online edukacija koje su obilježile godinu na izmaku, u ponedjeljak smo imale priliku uživo posjetiti suradnice/ike iz Udruge LORI i Duginih obitelji u prostoru DKC-a Šesnaestica. Povod je bila radionica o “storytellingu“ i jačanju organizacijskih kapaciteta koju su održali/e norveški/e partneri/ce iz Norsensus Mediaforum.

Edukacija “Training course on strategic storytelling“ dio je velikog projekta Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost kojeg od početka siječnja provode Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ (nositeljska organizacija) i partnerice, udruga Dugine obitelji i Norsensus Mediaforum iz Norveške. Projekt ima za cilj ojačati demokratsku kulturu i građansku svijest kroz smanjenje homo/bi/transfobije u sustavu obrazovanja i unaprjeđenje položaja LGBTI mladih.

Edukacije i razvoj digitalnih resursa za mlade i nastavnike/ice

Danijela Almesberger, koordinatorica organizacije LORI, zadovoljna je dosadašnjim radom i ishodom projekta: “Do sada su aktivnosti projekta obuhvaćale različite pakete: od edukacija organizacija civilnih društava i nastavnika o držanju predavanja u školama, do rada s mladima, a sada nas u drugom dijelu projekta čeka i malo više zagovaranja“.

U sklopu projekta oformljena je i grupa mladih koju voditeljice projekta educiraju i osnažuju da budu aktivniji, organiziraju akcije, ali i djeluju kao podrška drugima LGBTI mladima širom Hrvatske.

“Grupa mladih je krenula s radom i aktivnostima. Jedan dio je već bio oko organizacije, ali do sada nismo imali dovoljno kapaciteta da se bavimo njima. Uz njih, pridružile/i su se i neki novi mladi. Jako mi je lijepo vidjeti njihovu umreženost i njihovu suradnju kroz sastanke, mailove, WhatsApp grupe. Organizirali/e su  i svoju prvu javnu akciju u Rijeci – radionicu na temu govora mržnje online u okviru festivala Smoqua. To je odlično prošlo, motivirani su i pronašli su način da svi/e sudjeluju u akciji zajedno“,  govori nam Danijela i ističe da aktivnosti nisu stvar samo njihovog sadašnjeg djelovanja, već i kasnije inkorporiranosti u organizaciju i predstavljaju doprinos njihovoj zapošljivosti.

Rad na projektu ukazao je i na potrebu za dodatnom edukacijom nastavnika i nastavnica o provedbi edukacija o ljudskim pravima LGBTI osoba, kao i dostupnih materijala za rad na tim temama. Upravo zato projektni tim priprema digitalne resurse koji će biti distribuirani i među nastavnicima i među mladima. 

Strateško pripovijedanje je i alat za zagovaranje

Na održanoj radionici o strateškom pripovijedanju, pored voditeljica projekta i partnera iz Norveške, sudjelovale su i voditeljice grupe mladih, kako bi nakon radionice mogle prenijeti nove tehnike i alatke kolegama i kasnije se služiti u zagovaranju i planiranju akcija koje odašilju učinkovite poruke javnosti.

“Današnja radionica uvelike će koristiti daljem radu organizacije. Mi smo da sada više koristili alate koji su vrlo racionalni i objektivni poput  istraživanja, a ovo ima posebnu dimenziju jer publika drugačije primi poruku rečenu kroz “storytelling“ i ovo je jedan alat koji se može koristiti za senzibilizaciju javnosti pogotovo za poruke o ljudskim pravima“, govori Danijela.

A o važnosti i učinkovitosti „storytellinga“ znaju norveški partneri iz Norsensus Mediaforum-a koji su i održali trodnevnu radionicu. Suradnja s LORI započela je “online” kada su ih nositeljice projekta kontaktirale radi suradnje.

“Google pretraživanjem pronašli smo Mediaforum kao nekoga tko se bavi temama medijske pismenosti s orijentirom na mlade i na edukacije, što nam se dopalo jer i LORI ima edukativni program izražen i tu smo prepoznali prostor za klik.  Bili smo jako sretni kada su oni prihvatili suradnju. Edukacija u Zagrebu je prvi put uživo da se vidimo. Super je, ovo nam je otvorilo i mogućnost za daljnji rad i daljnju suradnju“, istakla je Danijela iz organizacije LORI.

I za Vedata Sevincera iz Mediaforuma – suradnički klik se dogodio vrlo brzo. Kako nam govori, nakon što je pogledao čime se bave LORI i Dugine obitelji, te da će projektu biti potreban komunikacijski doprinos koji oni kao organizacija koja obrađuje medijsku pismenost i bave se jačanjem organizacijskih kapaciteta  mogu pružiti – suradnja je dogovorena.

“Mi u Norsensus Mediaforum radimo na dva polja: jedno je polje medijske pismenosti gdje smo u radu posebno fokusirani na mlade ljude kako bi stekli vještine kritičke analize medijskog sadržaja, ali i da bi se mogli izraziti učenjem korisnih vještina. Drugi fokus je izgradnja kapaciteta jačanja komunikacija za organizacije civilnog društva koje su vrlo aktivne u oblikovanju medijskih sadržaja“, ističe Vedat iz Norsensusa Mediaforuma kojima je ovo prva suradnja s organizacijama civilnog društva iz Hrvatske.

Suradnja između LORI i Duginih oobitelji, partnerica na projektu ipak je duža, ali zbog pandemijskih uvjeta i relacije Zagreb – Rijeka i za njih je ovo bio prvi susret uživo nakon duže vremena. Suradnja se dogodila prirodno, jer LORI i Dugine obitelji dijele zajedničke vrijednosti i bave se istim temama.

“Ovo je super prilika da radimo ciljano na nekim aktivnostima, imamo striktno vrijeme za neke stvari i odlična je prilika za dodatno povezivanje i umrežavanje. Što se tiče zagovaračkog dijela, do sada smo nekako nesvjesno uvijek koristili priče ljudi i tog nekog životnog iskustva, kao recimo slikovnicu Moja dugina obitelj. Mislim da je radionica jako dobar okvir u kojem ćemo kooperirati u daljem radu“, ističe Danijel Martinović iz Duginih obitelji.

Fond za aktivno građanstvo otvara nove prilike

Na izmaku je prva godina provedbe projekta “Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost” koji je podržan u okviru Poziva za velike projekte Fonda za aktivno građanstvo. Za koordinatoricu i asistenticu na projektu, Danijelu iz LORI, Fond je osvježenje: “Sviđa mi se što je odnos između donatora i organizacije partnerski, svako daje nešto da bi učinili ovo društvo boljim i postoji osjećaj povjerenja. Također, sviđa mi se učinkovitost, jer na sva pitanja dobijemo odgovor, brzo, jasno, konkretno“, ističe Danijela.

Danijel iz Duginih obitelji dodaje da je suradnja kakvu su ostvarili u sklopu projekta sa norveškim partnerima izrazito korisna: “Većina tih zemalja su po pitanju LGBTI prava i generalno ljudskih prava i tolerancije daleko ispred Hrvatske, i kroz ovakve suradnje možemo vidjeti što je dovelo do toga, koji koraci su do toga doprinijeli i ta kulturna razmjena je dosta bitna“, ističe Danijel.

Vedat iz Mediaforuma nadodaje da su oni uključeni u Fond za aktivno građanstvo već nekoliko godina, te da ACF otvara prekrasne prilike: “Uvriježeno je mišljenje da će samo organizacije iz Norveške donijeti nešto korisno, to nije tako. Razmjena je obostrana. Mi smo mnogo naučili od organizacija civilnih organizacija iz drugih zemalja, kao i Hrvatske kada je riječ o izazovima s kojima se susreću i pronalascima rješenja. Tako da je ACF odlična mogućnost za naučiti mnogo i podijeliti iskustva“, ističe Venad.

U sklopu jedne pauze, prostor DKC-a Šesnaestica posjetio je i Nj. E. Haakon Blankenborg, veleposlanik Kraljevine Norveške u Hrvatskoj, te istakao važnost prekograničnih suradnji diljem Europe. “Program Fonda za aktivno građanstvo jedan je od nekoliko programa koje imamo s Hrvatskom. To samo naglašava da je zajedno s poduzetništvom, inovativnošću, energijom, Fond za aktivno građanstvo jedan od prioriteta europske suradnje. Glavna važnost ACF-a za civilno društvo je što nema uključenosti države. Ovdje je situacija takva da aktivni građanin i nevladine organizacije surađuju i jačaju svoje djelovanje diljem Europe.“

Nj. E. Haakon Blankenbor, veleposlanik Kraljevine Norveške u Hrvatskoj u razgovoru s hrvatsko-norveškim projektnim timom (foto: Udruga LORI)

Nakon dužeg vremena suradnje preko malih ekrana, suradničke organizacije uspjele su organizirati i sprovesti trodnevnu edukaciju uživo. Tijekom tri dana radionice, sudionice/i aktivno su radile/i na jačanju organizacijskih kapaciteta i usvajanju novih alata koji će im koristiti u daljnjem radu.

Anja Zulić, Zaklada Solidarna

Povečanje slova