Bahtalo Romano Dive!

Danas je Svjetski dan Roma, dan kojim se slavi kultura i povijest Romkinja i Roma širom svijeta, ali i dan kada razmišljamo o nejednakosti i diskriminaciji pripadnika i pripadnica romske zajednice kojima svakodnevno svjedočimo.  Fond za aktivno građanstvo u svim državama korisnicama poseban naglasak stavlja na podršku projektima i inicijativama koje osnažuju i uključuju romsku zajednicu. Ističemo dva zanimljiva projekta podržana kroz Fond u Hrvatskoj.   

Obrazovanje je put promjene

Znate li da su Romkinje jedna od najisključenijih društvenih skupina? Prema rezultatima istraživanja iz 2020. godine nepismenih Romkinja je 17%, dok ih je u općoj populaciji tek 0,13% (DSZ, 2016). Za 27% mladih Romkinja u RH ključni razlozi koji dovode do prekida školovanja su sklapanje braka, trudnoća i postajanje roditeljem (15%). Od Romkinja koje imaju djecu, njih 50% prvo dijete rodilo je u maloljetničkoj dobi, a 17% u dobi mlađoj od 16 godina. Ovi podaci predstavljaju samo dio problemske podloge na kojoj se temelji projekt Obrazovane Romkinje, osnažene romske zajednice! čija je provedba započela u veljači ove godine. Savez Roma u RH „KALI SARA“, nositelj projekta, krovna je romska udruga koja okuplja najveći broj članova romske zajednice u Hrvatskoj.

Primarni cilj projekta povećanje je obuhvata mladih Romkinja kod dovršavanja osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. 200 mladih Romkinja iz 6 županija će se aktivnostima projekta osnažiti i educirati o ženskim ljudskim pravima, naročito o pravu na život bez nasilja, seksualnim i reproduktivnim pravima i zdravlju te biti motiviranije za nastavak obrazovanja. Također, projekt predviđa podizanje kapaciteta romskih udruga, članova Vijeća romske nacionalne manjine za zagovaranje te međusektorsku suradnju s ciljem prevencije i podrške Romkinjama u slučajevima prisilnih brakova i maloljetničkih trudnoća, ali i drugih oblika rodnog nasilja. „KALI SARA“ provodi ovaj projekt u partnerstvu s Institutom za strane jezike Vigdís Finnbogadóttir i njihovom inicijativom Roma in the Center iz Islanda.

Važnost suradnje i povezivanja

Obrazovanje romske djece aktualan je problem, posebice s obzirom na pandemijske uvjete izvođenja nastave, odnosno izvođenje nastave online. Velik broj djece romske nacionalnosti nije sudjelovalo redovito u online nastavi, a razlozi za to su razni, od neimaštine do nemogućnosti dobivanja adekvatne podrške u obiteljima te ih zbog tog smatramo ranjivom skupinom kojoj treba pružiti podršku pri završetku osnovnoškolskog obrazovanja.

Potaknuti upravo ovim problemima i izazovima, Informativno pravni centar iz Slavonskog Broda u partnerstvu s OŠ „Hugo Badalić“ i Romska organizacija mladih Hrvatske (ROM HR) oblikovao je ad hoc akcijski projekt za pomoć u obrazovnim aktivnostima romske djece pod nazivom Aktivna učionica za romsku populaciju.  Opći cilj projekta je promicanje jednakih mogućnosti i integracija romske djece u obrazovni sustav RH. Projektom će se  senzibilizirati i uključiti romske obitelji u promicanje školovanja, promovirati sudjelovanje i uključenost između romskih obitelji i škole te osigurati podršku, informiranje i pomoć romskim učenicima u svrhu izbjegavanja i ranog prekida školovanja. Dodatno sudjelovanjem romskih pomagača i pomagačice, osigurat će se podrška učenicima 8. razreda na prijelazu između osnovne i srednje škole.

Sretan Dan Roma u nadi da ćemo idući dočekati s boljim rezultatima i pozitivnijom statistikom!

Povečanje slova