Bilateral and regional cooperation

Uz smanjenje nejednakosti unutar Europskog gospodarskog prostora, financiranje putem EGP-a i Norveških grantova također pridonosi jačanju bilateralnih odnosa između država donatora i 15 država korisnica.

Jedan od uvjeta financiranja je i partnerstvo na razini zemlje korisnice i partnera koji dolazi iz jedne od tri zemlje donatora. Na taj način potiče se širenje suradnje hrvatskih organizacija s kolegama iz Norveške, Islanda i Lihtenštajna. U sklopu Bilateralnog fonda financiraju se projektne aktivnosti namijenjene povezivanju, razmjeni i dijeljenju iskustava, znanja, tehnologije i dobre prakse između subjekata zemalja korisnica i zemalja donatora kao i međunarodnih organizacija u prostoru primjene programa.

Za bilateralnu suradnju i regionalne inicijative civilnog društva je kroz Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj osigurano:
• Bilateralna suradnja – 85.000,00 €
• Regionalne inicijative civilnog društva – 115.000,00 €

Povečanje slova